Årsmøte 2014

Rettspolitisk forenings årsmøte for 2014 avholdes tirsdag 18. februar 2014 i auditorium 6 i Urbygningen, jur. fak., UiO

Foredrag kl. 18:00
Hans Fredrik Marthinussen, professor ved Det juridiske fakultet i Bergen, vil si noe om det han mener er en av rettspolitikkens største fremtidige utfordringer; at jusstudiene kan ende opp som rene advokatutdanninger. I tillegg vil han snakke om rettspolitikk i privatretten.

Årsmøte kl. 19:15
På årsmøtet behandles blant annet årsmeldingene fra styret og Kritisk Juss, budsjett, regnskap m.m. Klikk her for innkalling med saksliste. Engasjerte medlemmer oppfordres til å stille til valg. Etter årsmøtet går vi ut for å ta et glass øl, vin, mineralvann etc.

Relaterte dokumenter: Saksliste, årsmelding, vedtekter, endringsforslag. Protokollen fra årsmøtet finnes her

Hele arrangementet er åpent for alle. Vel møtt!

Årsmøte 2013

Tirsdag 5. mars 2013, Juridisk fakultet, UiO, Spiserommet SE02 i Urbygningen

Kl. 18:00 Årsmøte i Rettspolitisk forening

Engasjerte medlemmer oppfordres til å stille til valg! Klikk her for innkalling med agenda, samt forslag til endring av vedtektene.


Kl. 19:00 Foredrag: Asylbarna – Norge på ville veier?

Norge ble i desember 2012 dømt for brudd på EMK art. 8 i EMDs dom Butt v. Norway. Saken gjaldt to søsken som hadde bodd i Norge mesteparten av sin barndom. Søsknene fikk avslag på søknader om opphold.

Stipendiat Merete Havre ved Det juridiske fakultet, UiO, skal belyse betydningen av EMDs dom Butt v. Norway. Hun vil trekke veksel på sin phd-avhandling som leveres i disse dager, se http://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/mereteme/index.html


Klikk her for å lese protokollen fra årsmøtet. 

Årsmøte 2012

Tid: mandag 12. mars 2012

kl. 17.00 Årsmøte

kl. 18.00 Foredrag Stipendiat ved institutt for offentlig rett, UiO, Thomas Horn: Er isolasjon av innsatte i politiarrest i strid med EMK art. 8?

Sted: Juridisk fakultet UiO, Urbygningen, auditorium 6

Årsmøte

 

Saksliste

1. Årsmelding fra styret

2.Regnskap 2011

3.Budsjett 2012

4.Årsmelding fra Kritisk Juss

5.Valg av styret

6.Eventuelt

Årsmelding, regnskap og budsjett kan ettersendes til medlemmer etter forespørsel.

Forslag om at en sak skal behandles på årsmøte kan sendes til styret@rpf.no.

Foredrag

Stipendiat ved institutt for offentlig rett UiO Thomas Horn 

«Er isolasjon av innsatte i politiarrest i strid med EMK 
artikkel 8?»

Hele arrangementet er åpent for alle – velkommen!

Årsmøte 2011

Referat årsmøtet i Rettspolitisk forening den 9. mars 2011

Den 9. mars ble det avholdt årsmøte for foreningen, hvor årsberetning, regnskap og budsjett ble fremlagt, samt at det ble valgt et nytt styre. Etter formalitetene holdt Kirsti Coward et svært interessant foredrag under overskriften: «Tanker om straffutmåling – etter 16 år i Høyesterett». Styret er takknemlig for at Coward tok seg tid til å komme og snakke for oss, og glad for at så mange kom for å høre på!

 

To nye styremedlemmer ble valgt inn: Lene Løvdal og Kirsten Vikesland Mæhle. Limita Lunde og Jonas Landstad Fjeldheim trer ut av styret.

Jonas Landstad Fjeldheim har vært styremedlem i mange år, og det er all grunn til å gi ham stor honnør for den innsatsen han har gjort for foreningen!

Nora Hallen trekker seg fra ledervervet, men fortsetter som styremedlem og forteller at «det har vært veldig gøy å lede RPF i to år, og jeg gleder meg til fortsettelsen i Styret!» Stian Bonnevie Artnzen er valgt til ny leder for foreningen!

Ingvild Bruce har vært redaktør for Kritisk Juss i to år, hun takker nå av, og Olaf Rønning Halvorsen overtar. En stor takk til Ingvild for den jobben hun har gjort sammen med resten av redaksjonen i KJ, og velkommen til Olaf!

Foreningen har allerede to nye planlagte arrangementer. Det blir arrangert en fagkveld den 31. mars kl. 18.00 på rom 770 på Domus Nova. På samme sted den 27. april kl. 19.00 vil det være lanseringskveld for Kritisk Juss med foredrag! Det vil komme mer informasjon om disse arrangementene på nettsiden vår. Foreningens årsmelding og budsjett finnes her i pdf.