23. august: Rettspolitisk kjepphest

Den 23. august arrangerer foreninga Rettspolitisk kjepphest med et knippe engasjerte jurister som skal presentere sine rettspolitiske kampsaker.

Innleggene er kortfattede og intense, og skal ikke vare lenger enn fem minutter. Deretter gis publikum anledning til å stille spørsmål og gi kommentarer.

Innlederne er de følgende:

  • Anine Kierulf (førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo)
  • Catherine Banet (førsteamanuensis ved Nordisk Institutt for Sjørett ved Universitetet i Oslo)
  • Marius Nordby (Styreleder i Sabima. Leder for fagutvalget for klima- og miljøspørsmål i ICJ-Norge, universitetslektor. Forfatter av «Det store klimasøksmålet»)
  • Andreas Sjalg Unneland (stortingsrepresentant for SV)
  • Magnus Torfoss (advokat i advokatfirmaet Hasle og styreleder i yngre forsvarere)
  • Stein Evju (tidligere professor i arbeidsrett ved institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Tidligere dommer ad hoc ved Den europeiske menneskerettsdomstol og honorær professor ved Aarhus Universitet.)
  • Torstein Bø (senioradvokat ved Oslo Advokatkontor)
  • Bengt Erik Waldow (Jurist, og “Bettercallbengt” på Tiktok)
  • Karin Bruzelius (tidligere Høyesterettsdommer. Tidligere leder for Norsk Kvinnesaksforening. Tilknyttet Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo)

Lenke til arrangementets facebookside finner dere her.

Vel møtt på Frokostkjelleren fra kl. 18.00!