Årsmøte 2022

Årsmøtet i Rettspolitisk forening vil avholdes 7. april 2022 kl. 18.30, på Jusshuset i Skippergata 23 i Oslo. I forkant av årsmøtet vil det være et kort, faglig arrangement om advokataksjonen, med leder av Advokatforeningen, Jon Wessel-Aas fra kl. 18.00.

På sakslisten står følgende saker:

  1. Årsmelding fra styret
  2. Årsmelding fra redaksjonen i Kritisk juss
  3. Regnskap 2021
  4. Budsjett for 2022
  5. Fastsetting av kontingent
  6. Valg av leder og øvrige styremedlemmer
  7. Eventuelt

Forslag om at en sak skal behandles på årsmøtet må være tilsendt styret senest tre uker før årsmøtet.

Engasjerte medlemmer oppfordres til å stille til valg! Spørsmål kan rettes til leder@rpf.no

Saksdokumenter finner du her:

Årsmelding fra styret 2021

Årsrapport for Kritisk juss 2021

Resultatregnskap og balanse 2021

Revisorerklæring 2021

Budsjett 2022

Innstilling fra valgkomiteen