Rettspolitisk kjepphest

Rettspolitisk kjepphest rir på ny!

Den 8. februar vil et knippe engasjerte jurister og jusstudenter presentere sine rettspolitiske kampsaker. Innleggene er kortfattede og intense, og skal ikke vare lenger enn fem minutter. Deretter gis publikum anledning til å stille spørsmål og gi kommentarer.

Innledere:
– Benedikte Høgberg, UiO
– Adele Matheson Mestad, NIM
– Tobias Judin, Datatilsynet
– Hanne Beth Borge, Forbrukerrådet
– Cathrine Hambro, advokatfirmaet Wahl-Larsen
– Marius Dietrichson, managing partner i Furuholmen Dietrichson og leder for advokatforeningens forsvarergruppe,
– Sindre Granly Meldalen, jurist i norsk presseforbund
– Ketil Magnus Berg, advokat/partner i Berg | Ditlev-Simonsen

Arrangementet vil finne sted på Frokostkjelleren!