Rettspolitisk forening

Rettspolitisk forening (Rpf) er en frivillig og partipolitisk uavhengig forening bestående av jurister, advokater, studenter i juridiske fag og andre interesserte.

Vi jobber blant annet med å forbedre rettsstillingen for utsatte sårbare grupper og med å styrke menneskerettighetenes stilling i Norge. Hvem styret i foreningen består av, og hva slags arbeid vi i styret bedriver, kan du lese mer om her.

Hvert år arrangerer vi arrangementer som ”Rettspolitisk kjepphest”, høstseminaret på Geilo og lanseringsarrangementer for tidsskriftet Kritisk Juss. Hos oss er det også lav terskel for å ha diskusjoner eller avholde foredrag om rettspolitiske temaer innenfor et bredt spekter av rettsområder i tråd med foreningens formål.

Våre medlemmer er svært viktige som støtte for foreningens arbeid. Blir du medlem vil du også få tilsendt månedlige nyhetsbrev.