Rettspolitisk forening

Rettspolitisk forening (Rpf) er en uavhengig, frivillig forening bestående av jurister, studenter i juridiske fag og andre interesserte.

Vi i foreningen er opptatt av utsatte gruppers rettsstilling og å styrke menneskerettighetenes stilling i Norge. Hva slags arbeid vi i styret bedriver, og hvem styret i foreningen består av, kan du lese mer om her.

Hos oss er det lav terskel for å ha diskusjoner eller avholde foredrag om rettspolitiske temaer. Hvert år arrangerer vi arrangementer som ”Rettspolitisk kjepphest”, høstseminaret på Geilo og lanseringsarrangementer for tidsskriftet Kritisk Juss.

Våre medlemmer er svært viktige som støtte for foreningens arbeid. Blir du medlem vil du også få tilsendt nyhetsbrevet vårt og bli oppdatert på høringer vi svarer på, arrangementer du kan delta på og alt annet vi arbeider med.