Lærdom om tvang – høstseminaret 2015

Hstseminar 2015

Høstseminaret 2015 ble avholdt i nydelige omgivelser og strålende sol på Geilo. Inne i salen fikk vi presentert en mørkere hverdag ved innblikk i bruk av tvang i barnevern og psykisk helsevern.

80 engasjerte mennesker tilbragte helga på vårt seminar om bruk av tvang, og vi håper og tro at det løftet kunnskapen, engasjerte og provoserte. Les Hanne Hareide Skårbergs tilbakeblikk på seminaret her:

https://kritiskjussblogg.wordpress.com/2015/09/29/mot-sin-vilje/

Power pointene som ble brukt av foredragsholderne finner du i linker ved å trykke på read more.

Aslak Syse fra UiO om tvang og frivillighet i og utenfor institusjoner

Tonje Lossius Husum fra senter for medisinsk etikk: Mellom omsorg og kontroll – etiske utfordringer ved bruk av tvang

Cecilia Dinardi fra Unge duer og Advokatfirmaet Elden om barn og tvang

Kristina Stenlund Larsen fra We shall overcome – et lite innlegg om galskap

Elin Saga Kjørholt fra Barneombudet om grenseløs omsorg. Barneombudets prosjekt om bruk av tvang har i tillegg en nettside.

Johannes F. Nilsen fra Sivilombudsmannen om forebyggingsenhetens besøk til lukkede institusjoner

Guri Hestflått Gabrielsen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet om utfordringer og fremtidige prioriteringer ved tvangsbruk

Vårin Hellevik fra Helsedirektoratet om utfordringer og fremtidige prioriteringer ved bruk av tvang i psykisk helsevern

Birgitte Olsen og Sissel Lorck fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om tvang i barnevernet