Kritisk juss 1/2015

Kritisk juss 1/2015 er første utgave av tidsskriftet som utgis på Universitetsforlaget og som er tilgjengelig på nett på http://www.idunn.no/kritisk_juss/2015/01

I utgaven kan du lese:

– Fast nyhetsspalte av redaksjonen i Kritisk juss.
– Midlertidig opphald for einslege mindreårige asylsøkjarar – eit akseptabelt verktøy for internasjonalt vern? av Solveig Marie Igesund.
– Menneskerettslige utfordringer i norske sykehjem av Marit Lomundal Sæther.
– Transpersoner diskrimineres – Muligheten til å endre juridisk kjønn uten diagnose, operasjon og sterilisering? av Helle Holst Langseth.
– Husløs og sulten – kommunenes saksbehandling når nøden er størst av Tamar Thorud.