Kritisk juss

kritisk_juss_2016_04_2xKritisk juss er et vitenskapelig tidsskrift som utgis av Rettspolitisk forening i samarbeid med Universitetsforlaget. Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler, bokanmeldelser, debatt- og kommentarartikler.

Tidsskriftet er tverrfaglig, og artiklene tar opp konkrete problemstillinger og bidrar til en kritisk debatt – spesielt om rettslige og rettspolitiske problemstillinger om normer i samfunnet, om lovers tilblivelse, om lovers virkninger, om rettslige institusjoner, om juss som fag og den juridiske profesjon og forholdet til andre disipliner. Kritisk juss er særlig opptatt av svakerestiltes rettsstilling og rettssikkerhet i samfunnet.

Tidsskriftets målgrupper er forskere innen juss, rettssosiologi, kriminologi, filosofi, samfunnsvitenskap og humaniora, advokater, dommere, jurister generelt, lærere, jusstudenter, politiske og administrative beslutningstakere, media og en bred allmennhet.

Tidsskriftet utgir artikler på norsk, svensk, dansk og engelsk.

Tidsskriftet ble etablert i 1974 av Rettspolitisk forening. Den gangen het utgivelsen Hefte for kritisk juss og var en radikal motreaksjon mot det konservative juridiske miljøet. Fokuset den gangen var jussens politiske funksjon i samfunnet og svakerestilte gruppers stilling.

Les mer om Kritisk juss her.


Kvalitetsvurdering og indeksering
Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst én anonym fagfelle uten bindinger til forfatteren. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet.

Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:

 • Juridika
 • Rettsinfo.no
 • Norart
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris)
 • Oria
 • Summon (Ex Libris)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat (OCLC)

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).

Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.


Lyst til å lese tidsskriftet på nett?
Tidsskriftet er tilgjengelig for alle via Open Access. Du kan lese tidsskriftet på Idunn.


For deg som vil skrive i Kritisk juss
Informasjon om redaksjonell profil og tekniske krav finnes her:

Kritisk juss’ redaksjonelle profil

Forfatterveiledning – til deg som skal skrive for Kritisk juss

Kontaktinformasjon til redaksjon og redaktør finnes nedenfor.

Kritisk juss


      Redaksjonen:

 • Henriette N. Tøssebro, ph.d., advokat, Kommuneadvokaten i Bergen (redaktør)
 • Agnes Andenæs, rådgiver, Statsforvalteren i Oslo og Viken (redaksjonssekretær)
 • Hans Morten Haugen, professor, VID Vitenskapelige Høgskole
 • Marius Emberland, ph.d., utredningsleder, Justis- og beredskapsdepartementet
 • Nils Gunnar Skretting, stipendiat, Institutt for offentlig rett, UiO


  Redaksjonsråd:

 • Nils Jørgen Aall, professor, Det juridiske fakultet, UiB
 • Kristian Andenæs, professor emeritus, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet, UiO
 • Lena Bendiksen, dr. juris, professor, dekan, Det juridiske fakultet ved UiT
 • Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus, Det juridiske fakultet, UiB
 • Christoffer Conrad Eriksen, professor, Det juridiske fakultet, UiO
 • Hans Petter Graver, professor, Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO
 • Eirik Holmøyvik, professor, Det juridiske fakultet, UiB
 • Ole Andreas Rognstad, dr. juris, professor, Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO
 • Magne Strandberg, professor, Det juridiske fakultet, UiB
 • Karl Harald Søvig, dr. juris, professor, Det juridiske faktultet, UiB

Kontakt
E-post: kj-redaktor@rpf.no