Kritisk juss

kritisk_juss_2016_04_2xKritisk juss er et tidsskrift som utgis av Rettspolitisk forening i samarbeid med Universitetsforlaget.

Tidsskriftet er tverrfaglig, og artiklene skal ta opp konkrete problemstillinger og bidra til en kritisk debatt. Kritisk juss er særlig opptatt av svakerestiltes rettsstilling og rettsikkerhet i samfunnet.

Les mer om Kritisk juss her.


Lyst til å lese tidsskriftet på nett?

Tidsskriftet er tilgjengelig for alle via Open Access.

Du kan lese tidsskriftet Kritisk juss på Idunn.


For deg som vil skrive i Kritisk juss 

Informasjon om redaksjonell profil og tekniske krav finnes her:

Kritisk juss’ redaksjonelle profil

Forfatterveiledning – til deg som skal skrive for Kritisk juss

Kontaktinformasjon til redaksjon og redaktør finnes nedenfor.

Kritisk juss


      Redaksjonen:

 • Henriette N. Tøssebro, ph.d., advokat, Kommuneadvokaten i Bergen (redaktør)
 • Agnes Andenæs, rådgiver, Statsforvalteren i Oslo og Viken (redaksjonssekretær)
 • Hans Morten Haugen, professor, VID Vitenskapelige Høgskole
 • Marius Emberland, ph.d., utredningsleder, Justis- og beredskapsdepartementet
 • Nils Gunnar Skretting, stipendiat, Institutt for offentlig rett, UiO

  Redaksjonsråd:

 • Nils Jørgen Aall, professor, Det juridiske fakultet, UiB
 • Kristian Andenæs, professor emeritus, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet, UiO
 • Lena Bendiksen, dr. juris, professor, dekan, Det juridiske fakultet ved UiT
 • Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus, Det juridiske fakultet, UiB
 • Christoffer Conrad Eriksen, professor, Det juridiske fakultet, UiO
 • Hans Petter Graver, professor, Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO
 • Eirik Holmøyvik, professor, Det juridiske fakultet, UiB
 • Ole Andreas Rognstad, dr. juris, professor, Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO
 • Magne Strandberg, professor, Det juridiske fakultet, UiB
 • Karl Harald Søvig, dr. juris, professor, Det juridiske faktultet, UiB

Kontakt
E-post: kj-redaktor@rpf.no