Høringsuttalelse om mobilregulerte soner

Rettspolitisk forening støtter ikke regjeringas forslag om mobilregulerte soner i høringsuttalelsen som kan leses her.