Årsmøte 2015

Rettspolitisk forenings årsmøte 2015 avholdes den 20. februar i lokalene til Norsk senter for menneskerettigheter i Cort Adelers gate 30 i Vika i Oslo.

Kl. 16.30: Foredrag om rettspolitikk med Jan Fridthjof Bernt.

Kl. 18: Årsmøte. På årsmøtet behandles blant annet årsmeldingene fra styret og Kritisk Juss, budsjett, regnskap og vedtekter med vedtektsendringsforslag. Klikk på linkene for å åpne dokumentene. Budsjett og regnskap fås ved henvendelse til leder@rpf.no. Klikk her for innkalling med saksliste. Engasjerte medlemmer oppfordres til å stille til valg. Etter årsmøtet går vi ut for å ta et glass øl, vin, mineralvann etc.

Protokollen fra årsmøtet finner du her

Hele arrangementet er åpent for alle. Vel møtt!