ÅRSMØTE I RETTSPOLITISK FORENING 19. april

Torsdag 19. april kl. 18.00 vil det avholdes årsmøte i Rettspolitisk forening.

På sakslista står følgende saker:
1. Årsmelding fra styret
2. Årsmelding fra underavdelinga i Bergen
3. Årsmelding fra redaksjonen i Kritisk juss
4. Regnskap for 2017
5. Budsjett for 2018
6. Fastsetting av kontingent
7. Eventuell endring av vedtektene
8. Valg av leder og øvrige styremedlemmer
9. Eventuelt

Forslag om at en sak skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest tre uker før årsmøtet. Årsmelding, regnskap, budsjett mv. kan sendes til medlemmer på forespørsel. Send i så fall en e-post med navn og epostadresse til leder@rpf.no. Endelig saksliste, årsmeldinger, regnskap, budsjett og valgkomiteens innstilling vil bli gjort tilgjengelig på vår nettside www.rpf.no ca. to uker før årsmøtet.

Sted: Frokostkjelleren, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate 47

Engasjerte medlemmer oppfordres til å stille til valg!

Spørsmål kan rettes til leder@rpf.no.

Før årsmøtet (kl. 17) blir det debattmøte om et aktuelt tema. Følg med på facebook.com/rettspolitisk for mer informasjon.

Saksdokumenter til årsmøtet finner du her: