Seminar: Sosial vernerett

Rettspolitisk forening ønsker alle interesserte velkommen til seminar om:

– Tvang overfor rusmiddelavhengige
– Velferdsytelser til papirløse
– Tiltak og tvang i barnevernet

Tid: 8. mai 2012 kl. 08.30-12.00
Sted: UiO, Juridisk fakultet, Domus Nova, 7.etg, Seminarrom 656 

 

Vi har invitert professor Karl Harald Søvig fra Universitetet i Bergen til å holde forelesning med utgangspunkt i læringskravene til faget sosial vernerett JUS5950

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5950/v12/.

Vi setter av tid til å diskutere noen sentrale problemstillinger til slutt.

Åpent for alle!

Klikk her for disposisjon om rus og tvang. 

Klikk her for spørsmålet om irregulære migranter har rett til helsetjenester.