Oppdatering: Juni 2024

Her kommer en oppdatering og oppsummering med noe av det Rettspolitisk forening har arbeidet med i løpet av juni.

  • HØRINGSUTTALELSER

Rettspolitisk forening leverer høringsuttalelser til lov- og forskriftsforslag. Vi fokuserer på å svare på forslag som påvirker rettsstillingen til utsatte sårbare grupper.

Nedenfor kan du lese våre innspill og avgitte høringsuttalelser i juni:

Høring – Utredning om inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov

Høring – Forslag til endring i forskrift om lån fra Husbanken

Man kan se alle våre avgitte høringssvar i sin helhet her.


Foreningens debattplattform kritiskjussbloggen ble opprettet i 2014 og lansert i 2015 med et formål om å gi medlemmer i foreningen og andre en arena for meningsutveksling om det som skjer i jussens og politikkens verden.

Etter snart ti år har nettsiden vokst fra å være en rettspolitisk blogg til å bli en debattplattform som samler stemmene til medlemmer og styremedlemmer i Rettspolitisk forening og de spesielle rettshjelpstiltakene.

I forbindelse med Rettspolitisk forenings 50års-jubileum, har styret bestemt at debattplattformen Kritiskjussbloggen skal få et nytt navn og utseende – rettspolitisk debatt, for i større grad å gjenspeile det nettsiden representerer i dag: en rettspolitisk debattarena.

Kritisk juss gjennom rettspolitisk debatt
Siden stiftelsen i 1974, har Kritisk juss-bevegelsen vært en fundamental del av både foreningens arbeid og formål, samt utgivelsen av tidsskriftet Kritisk Juss. Kjernen i den rettspolitiske debatten har vært og vil fortsatt være kritisk juss.

I dag er kritisk juss drivkraften bak foreningens rettspolitiske arbeid. Det gjennomsyrer alt fra høringsarbeid til samarbeidsintiativer. Det er nettopp dette vi ønsker nettsidens nye navn og utseende skal representere: Kritisk juss gjennom rettspolitisk debatt, så velkommen til rettspolitisk debatt!

Vi ønsker å takke alle lesere, medlemmer, tidligere og nåværende styremedlemmer og samarbeidspartnere som har vært med å utvikle nettsiden til det den er i dag. Samtidig ønsker vi å rette en spesiell takk til rettshjelpstiltakene.

Nettsiden er i stadig utvikling og har aldri vært større. Det er flott å se at interessen for rettspolitisk innhold lever i beste velgående, og at det rettspolitiske engasjementet aldri har vært lettere tilgjengelig for folk. Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet videre!

Vil du også bidra til debatten?
Rettspolitisk debatt er avhengig av bidragsytere for å kunne publisere innlegg jevnlig. Har du en rettspolitisk mening du gjerne vil dele med andre, tas dette varmt imot. Kritisk juss er et felles prosjekt der alle stemmer teller. Les mer om dette her.

Representerer du en organisasjon eller annen sammenslutning, og ønsker å diskutere faste skriveavtaler eller promotering av arrangement? Send en henvendelse til blogg@rpf.no.

  • RETTSPOLITISK FORENING ØNSKER ALLE EN GOD SOMMER!

Avslutningsvis ønsker styret i foreningen å ønske alle våre medlemmer, samarbeidspartnere og interessenter en riktig god sommer!

Vi vil takke dere for et bra rettspolitisk halvår – bl.a. har vi arrangert «rettspolitisk kjepphest» med en fullsatt sal, deltatt i en spennende debatt om endringer i husleieloven, avholdt årsmøte og fått nytt styre for 2024-2025 og arrangert en vellykket 50-års feiring av foreningen.

I tillegg har vi fått på plass foreningens høstseminarkomité, skrevet flere debattinnlegg (bl.a. i juristen.no og Dagsavisen), lansert et nytt lanseringsnummer for vårt vitenskapelige tidsskrift Kritisk juss og vi har skrevet og levert 13 høringssvar.

Styret ser frem til å fortsette arbeidet. Det blir en høst og vinter med mange spennende rettspolitiske prosjekter, så det er bare å følge med på vår nettside og ulike plattformer fremover.

Følg med på rpf.no. Vi oppdaterer nettsiden fortløpende med kommende arrangementer og høringssvar. I tillegg vil en ny oppdatering for august komme!

Følg med på sosiale medier også:
Instagram: Rettspolitisk_forening
Facebook: Rettspolitisk forening
LikedIn: Rettspolitisk forening (RPF)