Oppdatering: Mai 2024

Her kommer en oppdatering og oppsummering med noe av det Rettspolitisk forening har arbeidet med i løpet av mai.

  • HØRINGSUTTALELSER

Rettspolitisk forening leverer høringsuttalelser til lov- og forskriftsforslag. Vi fokuserer på å svare på forslag som påvirker rettsstillingen til utsatte sårbare grupper.

Nedenfor kan du lese våre innspill og avgitte høringsuttalelser i mai:

Høring – forslag til endring i straffegjennomføringsloven og ny forskrift om tilsynsråd for kriminalomsorgen

Høring – Forslag om strengere straffebestemmelse for grov utnytting av utlendinger i arbeids- og boligforhold mv.

Man kan se alle våre avgitte høringssvar i sin helhet her.

  • DEBATTINNLEGG I DAGSAVISEN – «Arvesynd og maktesløshet»
«Tidsmaskin» av Zarina Saidova

Historien om Zarina Saidova gjorde et stort inntrykk på oss. Rettsfølelsen tærer på og vi spør oss om hvilket system har vi når arvesynd er utslagsgivende for den enkeltes rett til å bo i landet?

Hun ble forventet å angi sin mor etter fylte 18 år. Ga en innrømmelse uten betydning, og ble ikke innvilget personlig fremmøte. Hvor er foreldelsesfristen? Skal vi akseptere utdaterte holdninger og se bort fra den personlige og sammfunsøkonomiske konsekvensen disse sakene representerer? Vi mener dette er et politisk ansvar, og at kursen må endres.

Helena Aanstad, jurist i Caritas og nestleder i Rettspolitisk forening, har skrevet et debattinnlegg i Dagsavisen om saken – les innlegget her.

I tillegg har det blitt skrevet et innlegg om det på foreningens blogg – se link under neste punkt.

Foreningen driver bloggen, hvor det jevnlig kommer nye innlegg med en rekke spennende temaer. Her kan du se noen av innleggene fra mai:

-Zarina kastet ut av Norge: Arvesynd og maktesløshet

Helena Aanstad, jurist i Caritas og nestleder i Rettspolitisk forening, har også skrevet et innlegg på bloggen om Zarina Saidova-saken.

-“Jeg skal lage et helvete for deg” 

Mari Fen Fogelstrand i JURK har skrevet om tilfeller der velferdsgoder og praktiske systemer blir misbrukt for å utøve vold mot ekspartneren etter samlivsbrudd. Hun mener det er viktig at offentlige instanser er klar over dette.

-En god førstelinjetjeneste trenger en andrelinjetjeneste

Hardeep Singh Bains i Jussbuss har skrevet om behovet for et bedre rettshjelpstilbud i fengsel. Fra neste år kommer det en førstelinjetjeneste, han mener denne forutsetter en god andrelinje.

-Men … hva menes med «samboer»?

Marie Larsgård i Jussformidlingen har skrevet om samboerbegrepet og behovet for et enhetlig samboerbegrep.

-Blir arbeidstaker ivaretatt gjennom lønnsgarantiordningen?

Anne Marie Torbjørnsdal i Jussbuss har skrevet om lønnsgarantiordningen. Hun spør i hvilken grad arbeidstakers rett til lønn blir ivaretatt med dagens ordning.

Vil du bidra til bloggen – les mer her.

Følg med på rpf.no. Vi oppdaterer nettsiden fortløpende med kommende arrangementer og høringssvar. I tillegg vil en ny oppdatering for juni komme!

Følg med på sosiale medier også:
Instagram: Rettspolitisk_forening
Facebook: Rettspolitisk forening
LikedIn: Rettspolitisk forening (RPF)