Oppdatering: April 2024

Her kommer en oppdatering og oppsummering med noe av det Rettspolitisk forening har arbeidet med i løpet av april.

  • HØRINGSUTTALELSER

Rettspolitisk forening leverer høringsuttalelser til lov- og forskriftsforslag. Vi fokuserer på å svare på forslag som påvirker rettsstillingen til utsatte sårbare grupper.

Nedenfor kan du lese våre innspill og avgitte høringsuttalelser i april:

Høring – Kontraktslengde og oppsigelsesvern i boligleieforhold

  • ÅRSMØTE – NYTT STYRE 2024-2025

Rettspolitisk forening (Rpf) avholdt årsmøte 15. april 2024 på Jusshuset i Oslo sentrum. 

I forkant av møtet holdt Anne Sophie Kobbe, advokat og styremedlem i Forsvar Folkeretten, et foredrag om ICJ-Norge og Forsvar Folkeretten sin anmeldelse av israelske ledere for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. Rpf takker for et spennende foredrag!

Under årsmøtet ble årsmelding fra styret og redaksjonen i Kritisk juss gjennomgått, regnskap for 2023 og budsjett for 2024 ble godkjent og fastsettelse av medlemskontigent. 

Det ble også valgt et nytt styre for 2024-2025. Valgkomiteen hadde på forhånd avgitt sin innstilling.

Styret består nå av følgende:

Cathrine Reinskau (leder)
Sofia-Madelen Myhra Olsen
Rana Alihosseinzadeh 
Ermal Veliqi
Ingeborg Sandvik
Victor Håland
Marte Lindholm 
Helena Aanstad
Kristine Hegle
Maria Hindahl
Bjørn Winquist
Fanny Bardoz

Styret ser veldig frem til å fortsette arbeidet med mange spennende rettspolitiske prosjekter i den nye styreperioden.

  • RETTSPOLITISK FORENING 50 ÅR!

Rettspolitisk forening ble stiftet i 1974 og fyller 50 år i år. Den 18.april feiret foreningen dette på Ingensteds. Vi fikk høre hvordan foreningen ble til, ble gitt en interessant historisk gjennomgang av de ulike tiårene, og fikk høre viktige og engasjerende innlegg. Alle i salen ble minnet på viktigheten av å drive med rettspolitisk arbeid! Takk til alle som bidro og til alle som deltok!

Meld deg inn som medlem her hvis du ikke allerede er det her.

Foreningen driver bloggen, hvor det jevnlig kommer nye innlegg med en rekke spennende temaer. Her kan du se noen av innleggene fra april:

–Er gjeldsordning en gullbillett ut av gjeldsproblemer?

Jacob Eide i Jussbuss har skrevet om problemer med dagens gjeldsordningsinstitutt. Han mener vi må tenke nytt rundt gjeldsordning.

–Rettslige brister i norske fengsler

Niklas Kristoffersen i Jusshjelpa i Nord-Norge skriver på Kritiskjussbloggen om de siste årenes menneskerettsbrudd i norske fengsler. «Mye handler om holdninger, ikke lovverket», skriver han.

–Private aktører på det kommunale boligmarkedet?

Tomas Skjæråsen i Jusshjelpa i Nord-Norge har skrevet om kommunenes bruk av private aktører på det kommunale boligmarkedet. Han mener det må stilles strengere krav til kommunene.

Vil du bidra til bloggen – les mer her.

Følg med på rpf.no. Vi oppdaterer nettsiden fortløpende med kommende arrangementer og høringssvar. I tillegg vil en ny oppdatering for mai komme!

Følg med på sosiale medier også:
Instagram: Rettspolitisk_forening
Facebook: Rettspolitisk forening
LikedIn: Rettspolitisk forening (RPF)