Årsmøte 2024 – innkalling

Rettspolitisk forening avholder årsmøte for 2024 den 15. april kl. 18.30 Jusshuset i Skippergata 23, Oslo.

I forkant av årsmøtet, kl. 18.00, vil det bli holdt et spennende og aktuelt innlegg fra Forsvar Folkeretten. Vi gleder oss!

På sakslisten står følgende saker:

  1. Årsmelding fra styret
  2. Årsmelding fra redaksjonen i Kritisk juss
  3. Regnskap 2023
  4. Budsjett for 2024
  5. Fastsetting av kontingent
  6. Valg av leder og øvrige styremedlemmer
  7. Eventuelt

Forslag om at en sak skal behandles på årsmøtet må være tilsendt styret (styret2@rpf.no) senest tre uker før årsmøtet. Engasjerte medlemmer oppfordres å stille til valg. Spørsmål kan rettes til leder@rpf.no.

Saksdokumenter:

Ikke medlem? Meld deg inn her.