Oppdatering: Februar 2024

Her kommer en oppdatering og oppsummering med noe av det Rettspolitisk forening har arbeidet med i løpet av februar.

  • HØRINGSUTTALELSER

Rettspolitisk forening (Rpf) leverer høringsuttalelser og innspill til lovforslag. Vi fokuserer på å svare på forslag som påvirker rettsstillingen til sosialt vanskeligstilte grupper.

Nedenfor kan du lese våre avgitte høringsuttalelser i februar:

Høring – forslag til endring av antall år det kan gis midlertidig kollektiv beskyttelse etter utlendingsloven § 34

Man kan se alle våre avgitte høringssvar i sin helhet her.

  • RPF DELTOK I DEBATT – FORESLÅTTE ENDRINGER AV DAGENS HUSLEIELOV

Foto: Sofia-Madelen Myhra Olsen

Den 27. februar deltok Rettspolitisk forening (Rpf) i en spennende og aktuell debatt om Husleielovutvalgets nylig avgitte forslag til endringer i husleieloven, særlig knyttet til kontraktslengde og oppsigelsevern. Debatten ble arrangert av Jussbuss og Leierboerforeningen – Rpf takker for at vi ble invitert!

Styremedlem Ermal Veliqi har denne måneden skrevet et blogginnlegg om tema – se link lenger ned i dette innlegget.

Foreningen avga for øvrig i oktober 2023 innspill til Husleielovutvalget i forbindelse med de nå fremlagte forslagene og den første delutredningen – les våre innspill i sin helhet her.

Foreningen driver bloggen, hvor det jevnlig kommer nye innlegg med en rekke spennende temaer. Her kan du se noen av innleggene fra februar:

Like mye pensjonist selv om man er innsatt 

På bloggen har Kajsa Johansson Rø i Jussformidlingen skrevet et innlegg om innsattes rett til alderspensjon under soning og hvordan regelverket slår dårlig ut for den enkeltes tilbakeføring til samfunnet. 

Ramaskrik mot bedre leieboervern

I januar kom Husleielovutvalgets forslag til endringer i husleieloven. Nærmest samtidig begynte kritikken å hagle fra utleiersiden. Styremedlem Ermal Veliqi har skrevet om forslagene og kritikken på Kritiskjussbloggen.

Diskriminering må få konsekvenser

Thea Marie Myhrer og Tuva Mathilde Jacobsen i JURK har skrevet om utfordringer med sanksjonsmuligheter i Diskrimineringsnemnda.

Vil du bidra til bloggen – les mer her.

Følg med på rpf.no. Vi oppdaterer nettsiden fortløpende med kommende arrangementer og høringssvar. I tillegg vil en ny oppdatering for mars komme!

Følg med på sosiale medier også:
Instagram: Rettspolitisk_forening
Facebook: Rettspolitisk forening
LikedIn: Rettspolitisk forening (RPF)