Oppdatering: Januar 2024

Her kommer årets første oppdatering og oppsummering med noe av det Rettspolitisk forening har arbeidet med i løpet av januar.

  • HØRINGSUTTALELSER

Rettspolitisk forening (Rpf) leverer høringsuttalelser og innspill til lovforslag. Vi fokuserer på å svare på forslag som påvirker rettsstillingen til sosialt vanskeligstilte grupper.

Nedenfor kan du lese våre avgitte høringsuttalelser i januar:

Høring – Representantforslag om trygge boliger for alle

Høring – NOU 2023:20 Tegnspråk for livet. Forslag til en helhetlig politikk for norsk tegnspråk

Høring – NOU 2023: 13 På høy tid – Realisering av funksjonshindredes rettigheter

  • «RETTSPOLITISK KJEPPHEST»

Den 23. januar arrangerte foreningen «Rettspolitisk kjepphest» på Ingensteds.

Rpf takker for en helt fantastisk kjepphest – det var så mange spennende og engasjerende kjepphester, og et helt fantastisk oppmøte.

Vi vil rette en ekstra stor takk til Tonje Lilaas Larsen og Erik Rustad Markussen, som ledet oss gjennom kvelden, samt til innlederne Cecilie Hellestveit, Petrine Maria Iversen, Mette Yvonne Larsen, Kai Spurkland, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Ermal Veliqi, Josef Adam Younes og Vjosa Maxhuni.

Rettspolitisk forening fyller 50 år dette året, så det er bare å glede seg til neste «Rettspolitisk kjepphest» og andre spennende arrangementer i det kommende jubileumsåret!

Husk å holde deg oppdatert på vår hjemmeside, Facebook og Instagram for fortløpende informasjon om våre arrangementer.

Foreningen driver bloggen, hvor det jevnlig kommer nye innlegg med en rekke spennende temaer. Her kan du se noen av innleggene fra januar:

– Flere må straffes for lønnstyveri i 2024

Nestleder Helena Aanstad har skrevet om lønnstyveri og straff. Sakene markerer et stort fremskritt i kampen mot arbeidslivskriminalitet, og gir håp om at flere arbeidsgivere vil bli straffet.

Samvær og vold: Mor under stor risiko mot å oppfylle fars rett til samvær

Mona Lajili og Mai Fen Fogelstrand i JURK har skrevet om samvær og vold, og tilfeller der den ene parten må ta stor risiko for å oppfylle den andres samværsrett.

Advokatordning i norske fengsler fra 2025 – en etterlengtet ordning

I januar behandlet Høyesterett en sak om nakenvisitasjon i fengsel, mens det i høst ble vedtatt å etablere en advokatordning i fengsler fra 2025. Styremedlem Sofia-Madelen Myhra Olsen har skrevet om det etterlengtede behovet for ordningen.

KROM-konferansen: Tanker etter helgen

I januar avholdt KROM sin årlige kriminalpoltiiske konferanse. Emilie Tangerud i Jussformidlingen har delt tanker og inntrykk etter å ha deltatt på konferansen.

Helsefaglige vurderinger og uføretrygd: Sivilombudets nye uttalelse

Styremedlem Victor Håland har skrevet et grundig og interessant innlegg om Sivilombudets nye uttalelser for NAV og Trygderettens adgang til å overprøve helsefaglige vurderinger i saker om uføretrygd.

Ønsker du bidra til bloggen – les mer her.

Følg med på rpf.no. Vi oppdaterer nettsiden fortløpende med kommende arrangementer og høringssvar. I tillegg vil en ny oppdatering for februar komme!

Følg med på sosiale medier også:
Instagram: Rettspolitisk_forening
Facebook: Rettspolitisk forening
LikedIn: Rettspolitisk forening (RPF)