Oppdatering: Desember 2023

Her kommer en oversiktlig oppdatering og oppsummering av noe av det Rettspolitisk forening har arbeidet med i løpet av desember.

  • HØRINGSUTTALELSER

Rettspolitisk forening (Rpf) leverer høringsuttalelser til lovforslag fra regjeringen. Vi fokuserer på å svare på forslag som påvirker rettsstillingen til svakerestilte grupper.

Nedenfor kan du lese avgitte høringsuttalelser i desember.

Høring – forslag til endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven

Høring om endring i arbeidsmiljøloven – forslag om å heve den øvre rammen for overtredelsesgebyr

  • VI HAR VÆRT PÅ STORTINGET FOR Å FEIRE NY RETTSHJELPSLOV – HISTORISKE LOVENDRINGER

Rettspolitisk forening er en del av Rettshjelpsalliansen, som har kommet med flere innspill til både Justis- og beredskapsdepartementet og justiskomiteen i forbindelse med lovendringer i rettshjelploven.

I desember var det mye spennende som skjedde på Stortinget rundt ny rettshjelpslov, som vi deltok på:

– 7. desember var vi på Stortinget, hvor innstillingen fra justiskomiteen om endringene i rettshjelploven (Innst. 91 L (2023-2024)) ble redegjort for og diskutert i stortingssalen. Det var gøy å høre velkjente argumenter som Rettspolitisk forening og Rettshjelpalliansen generelt har brukt i sin lobbyvirksomhet.

– 12. desember var vi igjen på Stortinget sammen med Rettshjelpsalliansen. Den dagen ble de foreslåtte lovendringene formelt vedtatt – enstemmig! Det ble en feiring av de vedtatte lovendringene sammen med bl.a. justiskomiteen. Det er gledelig å se at vårt arbeid sammen med Rettshjelpsalliansen har hatt en reell påvirkningskraft på dette viktige lovarbeidet. Vi setter pris på at politikerne har lyttet til våre synspunkter og at de tar rettshjelpsutfordringene på alvor.

De vedtatte lovendringene er historiske, da lovforslaget bl.a. innfører en ny modell for økonomisk behovsprøving for rettshjelp. Dette er første oppfølging av NOU 2020:5, som er et viktig skritt i retning av å gi borgerne likhet for loven. Du kan lese mer om de historiske lovendringene og samarbeidet på Advokatbladet – se her.

Les også mer om lovendringene på Stortinget.no og se kort om de viktigste innspillene fra Rettshjelpsalliansen.

Vi ser frem til den videre oppfølgingen av NOU 2020:5.

  • «STRAFFERETTSTORSDAG»

14. desember arrangerte Rettspolitisk forening «Strafferettstorsdag» i Gatejuristenes lokaler. Vi fikk presentert artiklene fra årets tredje utgave av Kritisk Juss, som alle har et strafferettslig tema. Vi takker alle bidragsyterne og de som møtte. Det var spennende og engasjerende innlegg med faglig påfyll.

Alle artiklene er tilgjengelig og anbefales å lese – se under:

Martin Mindestrømmen (stipendiat UiB): «Kan den øvre strafferamma for narkotikabrotsverk forsvarast?»
Åse Johnsen (førsteamanuensis UiB): «Samspillet mellom juridiske aktører og tolker i norske rettssaler»
Hilde Dahl (seniorforsker i St.Olavs, med prosjekttilknytning ved IPH, NTNU): «Ser vi en økning i antallet utilregnelige drapspersoner?»

Foreningen driver bloggen, hvor det jevnlig kommer nye innlegg med en rekke spennende temaer. Her kan du se noen av innleggene fra desember:

– Saksbehandlingstid i UDI: En sårbar ventetid for mange

Hedda Stephansen Brun og Ingeborg Olsen Sundsbø i JURK har skrevet om saksbehandlinstiden i UDI, som nylig har fått kritikk av Sivilombudet. De skriver om hvordan den lange ventetiden preger de sårbare personene som rammes.

– Hull i samfunnets siste sikkerhetsnett

Styremedlem Cathrine Reinskau har skrevet om NAVs manglende individuelle vurderinger i saker om økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven. Samfunnets siste økonomiske sikkerhetsnett er spesielt viktig nå under den dyrtiden vi er i.

– En utvidet lønnsgarantiordning for et utvidet arbeidstakervern

Anne Marie Torbjørnsdal i Jussbuss har skrevet om effekten av kriminaliseringen av lønnstyveri og behovet for å imøtegå de fortsatt gjeldende utfordringene for utsatte arbeidstakere. En utvidet lønnsgarantiordning er en mulig løsning.

– En jul med bismak for advokatbransjen

I årets siste innlegg på bloggen før jul skrev leder Elisa Bogaard Vangen og styremedlem Ermal Veliqi om den manglende økningen i rettshjelpssatsen. «Det innebærer enda et år der de advokatene som fortjener mest, atter en gang har krav på minst».

Vil du bidra til bloggen – les mer her.

  • RETTSPOLITISK FORENING TAKKER FOR ET BRA ÅR

Avslutningsvis ønsker vi å benytte årets siste oppdatering til å takke alle som har bidratt, støttet vårt arbeid og stilt opp for foreningen gjennom 2023. Vi setter stor pris på alle våre medlemmer, bidragsytere og samarbeid!

Vi i styret ser veldig frem til å fortsette vårt arbeid i 2024 – et spesielt år for foreningen, da vi feirer vårt 50-årsjubileum! Det kommende året vil være fylt med mange spennende rettspolitiske prosjekter, så det er bare å glede seg til nok et bra rettspolitisk år. Vi håper at så mange som mulig vil følge med, støtte oss videre og at vi ses i 2024.

Vi ønsker dere alle et godt nytt år!

Følg med på rpf.no. Vi oppdaterer nettsiden fortløpende med kommende arrangementer og høringssvar. I tillegg vil en ny oppdatering for januar komme!

Følg med på sosiale medier også:
Instagram: Rettspolitisk_forening
Facebook: Rettspolitisk forening
LikedIn: Rettspolitisk forening (RPF)