Personvernerklæring for Rettspolitisk forening

Sist oppdatert: 20.01.2019

Rettspolitisk forening (RPF) er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingene Rettspolitisk forening er behandlingsansvarlig for.

Når samler RPF inn personopplysninger?

 • Dersom du har meldt deg inn i foreningen
 • Dersom du har meldt deg på et arrangement i regi av foreningen som krever påmelding
 • Dersom du har sendt oss en henvendelse, enten på e-post, twitter, linked.in eller facebook
 • Dersom du har søkt på en stilling eller et verv i foreningen eller Kritisk Juss-redaksjonen
 • Dersom du deltar i et høringsarbeid i regi av foreningen, og navnet ditt står på høringssvaret fra foreningen
 • Dersom du sitter i foreningens styre eller i en av undergruppenes styrer

Nærmere om de ulike behandlingene vi foretar oss, formål og behandlingsgrunnlag

 • Dersom du har meldt deg inn i foreningen, er behandlingsgrunnlaget for behandlingen av dine opplysninger i medlemssystemet at vi skal oppfylle en avtale med deg. 
  • Ved innmelding i foreningen ber vi om navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato og informasjon om du er student og i så fall når du planlegger å fullføre studiet. Vi lagrer informasjon om at du har betalt kontingenten, og når du gjorde dette.
  • Behandlingen skjer på grunnlag av avtale om medlemskap med deg og for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet og foreningens arbeid. Formålet er å identifisere medlemmene og gi informasjon om foreningens arbeid. Det relevante behandlingsgrunnlaget i personvernforordningen er artikkel 6 nr. 1 bokstav b.
  • Du kan når som helst melde deg ut av foreningen. Dette gjør du ved å sende en e-post til medlem-reg@rpf.no.
  • Vi sender også ut e-post med nyheter om foreningen og om nye utgaver av Kritisk Juss. Dersom du ikke ønsker å motta e-poster fra foreningen kan du gi beskjed om det på e-post til medlem-reg@rpf.no.
 • Rettspolitisk forening arrangerer hvert år Høstseminaret. Av og til arrangerer vi også andre arrangementer som krever påmelding. Dersom du har meldt deg på et arrangement som krever påmelding, for eksempel foreningens årlige høstseminar, er behandlingsgrunnlaget en berettiget interesse, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.
  • Formålet er å administrere din påmelding og arrangementet.
  • Den berettigede interessen er å avholde arrangementer på en god måte. 
  • Opplysningene vil slettes når arrangementet er avholdt.
  • Ved gjennomføring av Høstseminaret vil vi dele dine personopplysninger med hotellet der arrangementet gjennomføres. Behandlingsgrunnlaget er artikkel 6 nr. 1 bokstav b, for å gjennomføre avtalen med deg om deltakelse på seminaret.
 • Dersom du har sendt oss en henvendelse, enten på e-post, twitter, linked.in eller facebook, vil vi besvare denne. I disse tilfellene behandlingsgrunnlaget en berettiget interesse, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Den berettigete interessen er å besvare din henvendelse på best mulig måte.
 • Dersom du har søkt på en stilling eller et verv i foreningen eller Kritisk Juss-redaksjonen, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad. Ansettelsesprosessen innebærer behandling av de opplysningene du oppgir til oss gjennom dokumentene du sender oss, for eksempel søknad, CV, vitnemål og attester. I tillegg til eventuelle intervju, kan vi ha behov for å gjennomføre egne undersøkelser, typisk samtaler med referansene du oppgir. 
  • Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b, som tillater oss å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre tiltak på søkers anmodning før en avtale inngås. Ved å søke på stillingen eller vervet og laste opp dokumenter anser vi at søkeren ber oss om å vurdere innsendt dokumentasjon med sikte på å inngå en arbeidsavtale eller en avtale om å holde et verv. 
 • Dersom du deltar i et høringsarbeid i regi av foreningen, og navnet ditt står på høringssvaret fra foreningen, vil vi publisere høringssvaret på våre nettsider og sende dette inn til relevant myndighet. Behandlingsgrunnlaget er en berettiget interesse, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Den berettigete interessen er å levere et høringssvar, som er nedfelt i foreningens vedtekter, og vise omverdenen hvem som har skrevet høringssvaret på vegne av foreningen. Dersom du bidrar til å skrive et høringssvar for foreningen, men ikke ønsker at navnet ditt skal stå på høringssvaret, kan du gi beskjed om det til den personen i styret som er ansvarlig for den konkrete høringen.
 • Dersom du sitter i foreningens styre eller i en av undergruppenes styrer, vil vi lagre navnet ditt og kontaktinformasjon i tre år.  Behandlingsgrunnlaget er berettiget interesse, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Den berettigede interessen er å ha oversikt over hvem som tidligere har innehatt styreverv i foreningen, slik at vi senere kan kontakte støttespillere. Det vil også være viktig av historiske årsaker å vite hvem som har sittet i styrene og bestemt over foreningens aktiviteter tidligere år.

Cookies:

 • Dersom du besøker vår blogg, kritisk-jussbloggen. På denne siden brukes det cookies. Cookies er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Cookiesene brukes for at ulike tjenester på nettsiden skal fungere.

Databehandler med databehandleravtale

Zubarus driver vårt medlemssystem. Det innebærer at Zubarus er databehandler, men Rettspolitisk forening er fremdeles behandlingsansvarlig for behandlingen som skjer i medlemssystemet. Vi har inngått databehandleravtale med Zubarus.

Har du spørsmål til vår behandling av personopplysningene dine?

Du kan kontakte oss for å utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til

styret2@rpf.no

Eller

Rettspolitisk forening
Postboks 6907 St. Olavs palss
0130 Oslo

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold og senest innen en måned.

Rettigheter du har som du kan utøve overfor oss:

 • Innsyn i egne opplysninger
 • Korrigering av personopplysninger
 • Sletting av personopplysninger
 • Begrensning av behandling av dine personopplysninger
 • Protest mot at vi behandler dine personopplysninger
 • Dataportabilitet

Du kan klage på vår behandling. Si gjerne i fra til oss først, slik at vi få mulighet til å rette opp i behandlingen. Riktig klagemyndighet er Datatilsynet. Her finner du Datatilsynets kontaktinformasjon.