Lansering av Kritisk juss 2/3, 2014 – om oppstarten av Rettspolitisk forening

Hvorfor ble Rettspolitisk Forening opprettet, hvordan foregikk prosessen og hvilken lærdom kan vi ta av 70-tallets foregangsmenn og-kvinner i dag?

Styret i foreninga er fantastisk takknemlige for at en av initiativtakerne til foreninga – Asbjørn Kjønstad – har samlet tanker og tråder fra 70-tallet til en artikkel i Kritisk juss nr. 3/2014. Kjønstad gir en muntlig presentasjon på Asylet den 25. november kl. 19.

Fortsett å lese Lansering av Kritisk juss 2/3, 2014 – om oppstarten av Rettspolitisk forening

RPF 40 ÅR!

Jubileumsbilde2Rettspolitisk forening markerer sitt 40-årsjubileum onsdag 28. mai på Asylet i Oslo. Det blir blant annet foredrag, cava og visesang! Dørene åpner kl. 19:00. Klikk på bildet for å se invitasjon med fullt program. Arrangementet ligger også ute på våre sider på Facebook

Åpent møte om Grunnloven § 97

Høsten 2013 fremmet en rekke stortingspolitikere et grunnlovsforslag som innebærer at forbudet mot tilbakevirkende lovgivning ikke lenger skal være absolutt.

Skal vi i jubileumsåret for Grunnloven sette til side et av de mest grunnleggende prinsippene i norsk lovgivning, for å kunne dømme krigsforbrytere til lovens strengeste tidsbestemte straff?

Rettspoltisk forening og Advokatforeningen inviterer til debatt i Urbygningen, Auditorium 5, tirsdag 1. april kl. 19.00. Mer informasjon finner du her, samt på arrangementssiden på Facebook