Kritisk juss 1/2015

Kritisk juss 1/2015 er første utgave av tidsskriftet som utgis på Universitetsforlaget og som er tilgjengelig på nett på http://www.idunn.no/kritisk_juss/2015/01

I utgaven kan du lese:

– Fast nyhetsspalte av redaksjonen i Kritisk juss.
– Midlertidig opphald for einslege mindreårige asylsøkjarar – eit akseptabelt verktøy for internasjonalt vern? av Solveig Marie Igesund.
– Menneskerettslige utfordringer i norske sykehjem av Marit Lomundal Sæther.
– Transpersoner diskrimineres – Muligheten til å endre juridisk kjønn uten diagnose, operasjon og sterilisering? av Helle Holst Langseth.
– Husløs og sulten – kommunenes saksbehandling når nøden er størst av Tamar Thorud. 

Høstseminaret 2015

Hver høst arrangerer Rettspolitisk forening et seminar om aktuelle rettspolitiske problemstillinger. Her presenteres ulike faglige vinklinger for et bredere innblikk i hvordan jussen virker, og bør virke, i praksis.

Høstseminaret avholdes i år fra fredag 25. til søndag 27. september ved Bardøla Høyfjellshotell på Geilo. Rettspolitisk forening vil gjennom seminaret belyse bruken av tvang i psykiatrien og barnevernet. Se programmet her og praktisk informasjon ved å trykke nedenfor

Det blir ankomst på Bardøla høyfjellshotell fredag 25. september om kvelden. Programmet starter lørdag 26. september kl. 10 og avsluttes søndag 27. september kl. 14. Transport ordnes av hver enkelt seminardeltager. Det går tog til Geilo fra Oslo og Bergen, og transport fra togstasjonen til hotellet kan etterspørres ved påmelding. All betaling vedrørende seminaret skjer på hotellet.

PRISER OG PÅMELDING:
Dobbeltrom pr. person, totalt for helgen: kr. 1925,-
Tre sengs rom pr. person, totalt for helgen: kr. 1725,-
Enkeltrom, totalt for helgen: kr. 2125,-
Tømmerhytte pr. person, totalt for helgen: kr. 1825,- (Forutsetter minimum 5 pr. hytte)

Studentrabatt til de 30 første studentene som melder seg på: kr. 500 avslag i prisen. NB: man må være student høsten 2015 og kunne framvise gyldig semesterkort.

Prisene inkluderer middag fredag, frokost, lunsj og middag lørdag, samt frokost og lunsj søndag.

Påmeldingsfrist: 25. august 2015.

Påmelding skjer til post@bardola.no. Oppgi navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, ønsket romtype og eventuelt hvem du ønsker å bo sammen med. Ønske om romkamerat innfris hvis mulig, men kan ikke garanteres. Husk også å informer om eventuelle allergier.

NB: begrenset antall plasser – book tidlig! Alle påmeldte vil senest innen 1. september få beskjed om de har fått plass eller ikke.

Historien til Rettspolitisk forening

70-tallets kritisk juss-bevegelse 

Ideen om en rettspolitisk forening ble første gang fremsatt på et seminar i regi av Juss-Buss på høsten 1973.  Etter at et interimstyre hadde redet grunnen ble det den 6. juni 1974 avholdt stiftelsesmøte.  Det betyr at foreninga – og tidsskriftet Kritisk juss – fylte 40 år i 2014.  Juss-Buss og Norsk forening for kriminalreform (KROM) var allerede stiftet et par år før. Og i 1974 ble både Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), Avdeling for kvinnerett og Rettspolitisk forening med Kritisk juss stiftet.

For de fleste var det på denne tiden uhørt å blande juss og politikk. Det ble ansett som unødvendig med en politisering av jussen.  I dette landskapet vokste det frem et ønske om en REN rettspolitisk forening, og et tidsskrift som kunne publisere og bekjentgjøre rettspolitiske ytringer.

Nå, mer enn 40 år senere kommer man kanskje tettest på denne periodens puls ved å lese fra det VG-journalisten Michael Grundt Spang skrev om Rettspolitisk forening i stiftelsesåret:

”Radikale jurister og universitetslærere planlegger nå å samle de såkalte progressive juridiske krefter i en organisasjon som skal påta seg å revolusjonere hele den juridiske mentalitet i Norge.  En viktig oppgave for foreningen vil bli å hjelpe sine egne progressive medlemmer inn i nøkkelposisjoner for der å utøve politisk innflytelse.  ”En dag har vi kanskje til og med en høyesterettsdommer”, uttalte en av de interesserte på et forberedende møte som ble holdt i Oslo forleden dag.”

Og Spang fortsatte i et oppslag en tid etterpå:

”Hittil har man forsøkt å se jussen som et vitenskapelig fag.  Det er politikerne som skal vedta lovene – juristene skal fortolke dem – og fortolkningsprosessen skal være så klar at alle, uten hensyn til personlig politisk oppfatning, kan komme frem til samme resultat.  På dette sikre fundament er det rettsstaten skal hvile…Dette har vært linjen hittil, men det er den som nå kan bli brutt hvis det kommer en juristorganisasjon som i motsetning til for eksempel Advokatforeningen skal arbeide for strengt politiske mål.  Vil utviklingen kunne gjøre ”Rettspolitisk forening” til en dynamittpatron som kan sprenge Advokatforeningen?” 

At dette ikke var ironisk ment, forteller litt om tiden.

Årsmøte 2015

Rettspolitisk forenings årsmøte 2015 avholdes den 20. februar i lokalene til Norsk senter for menneskerettigheter i Cort Adelers gate 30 i Vika i Oslo.

Kl. 16.30: Foredrag om rettspolitikk med Jan Fridthjof Bernt.

Kl. 18: Årsmøte. På årsmøtet behandles blant annet årsmeldingene fra styret og Kritisk Juss, budsjett, regnskap og vedtekter med vedtektsendringsforslag. Klikk på linkene for å åpne dokumentene. Budsjett og regnskap fås ved henvendelse til leder@rpf.no. Klikk her for innkalling med saksliste. Engasjerte medlemmer oppfordres til å stille til valg. Etter årsmøtet går vi ut for å ta et glass øl, vin, mineralvann etc.

Protokollen fra årsmøtet finner du her

Hele arrangementet er åpent for alle. Vel møtt!

Notat om endring av tilbakevirkningsforbudet i Grunnlovens § 97

I forbindelse med Grunnlovsjubileet i 2014 ble det framsatt et forslag om endring av Grunnlovens § 97. § 97 innebærer et vern mot å bli dømt av en norsk domstol for en handling som ikke var straffbar etter norsk rett på gjerningstidspunktet. Endringsforslaget innebar at det skulle gjøres unntak fra det absolutte tilbakevirkningsforbudet som Grunnloven har hatt på strafferettens område siden Grunnlovens opprinnelse.

Rettspolitisk forening var bekymra for virkningene en slik endring kunne få, samt for at innvendinger mot forslaget var dårlig belyst i sakspapirene og at forslaget var dårlig begrunnet. Vi arrangerte derfor en debatt om temaet og skrev sammen med Advokatforeningen et notat som ble distribuert til stortingspolitikerne. Notatet kan leses her.

God jul og godt nytt år fra styret!

Rettspolitisk forening og Kritisk juss ønsker alle sine medlemmer og abonnenter ei riktig god jul og et godt nytt år.

Fra 1. januar utgis Kritisk juss på Universitetsforlaget, og vi går derfor ei ny og spennende tid i møte.

Vil du vite hvordan du kan bidra i Rettspolitisk forening i 2015?
–> Send en e-post til leder@rpf.no

Har du en artikkel du lurer på om kan få trykket i Kritisk juss?
–> Send en e-post til kj-red@rpf.no

Vil du bli medlem i Rettspolitisk forening eller abonnent på Kritisk juss (kr. 400 for ordinært medlemskap og kr. 250 for studenter og pensjonister årlig – inkl. 4 utgaver av Kritisk juss)?
–> Send navn, adresse og telefonnummer til medlem-reg@rpf.no