Årsmøte i Rettspolitisk forening 9. april 2019

Innkallingen finner du her.

Kl. 17:00: Diskusjon om regjeringens forslag til endringer i abortloven

Kl. 18.00: Møtestart og pizza

Frokostkjelleren, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate 47.

 På sakslista står følgende saker:

 1. Årsmelding fra styret
 2. Årsmelding fra underavdelinga i Bergen
 3. Årsmelding fra redaksjonen i Kritisk juss
 4. Regnskap 2018
 5. Budsjett for 2019
 6. Fastsetting av kontingent
 7. Valg av leder og øvrige styremedlemmer
 8. Eventuelt

Forslag om at en sak skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest tre uker før årsmøtet.

Engasjerte medlemmer oppfordres til å stille til valg! Spørsmål kan rettes til leder@rpf.no.

Saksdokumenter finner du her:

 1. Årsmelding fra styret
 2. Årsmelding fra underavdelinga i Bergen
 3. Årsmelding fra redaksjonen i Kritisk juss
 4. Regnskap for foreninga 2018
 5. Regnskap for Kritisk Juss 2018
 6. Budsjett for 2019
 7. Revisorerklæring

Følg med på Facebook for mer informasjon.

Høstseminaret 2018: vellykket om økonomisk ulikhet

Helgen for to uker siden gjennomførte Rettspolitisk Forening sitt årlige Høstseminar. Temaet for året seminar var økonomisk ulikhet med tittelen «Frihet, ulikhet og utenforskap», og fant sted på Bardøla Høyfjellshotell på Geilo som tidligere år.

Fredagen kickstartet vi helgen med å se helgens tema i ett litt selvransakende perspektiv. Professor Marianne Nordli Hansen fra UiO holdt en presentasjon om ulikhet blant jurister, hvor hun presenterte sine funn om hva sosial bakgrunn har å si for rekruttering og resultater i juriststanden. Kvelden ble avsluttet med en morsom ulikhets-quiz, hvor en bred variasjon av kunnskaper viste seg nyttig!

Lørdagen startet helgens faglige program. I den første bolken var tema ulike årsaker til ulikhet i dag. Rolf Aaberge fra SSB, Mona Sandbæk fra OsloMet, professor i samfunnsøkonomi fra UiO Kalle Moene, og Marianne Norli Hansen holdt interessante innlegg. Av det som kom fram kan nevnes at det særlig er formuesinntekten i Norge som stor og voksende. Forskjellene forsterkes av arve- og formuesreguleringen som sementerer forskjellene over generasjoner. Mens utdanningsnivået har en innvirkning på utjevning av inntektsforskjellene, har det derimot mindre å si for utjevning av formuesulikheten. Et annet debattert tema var barnetrygden, og hvilken betydning det har om man har universelle eller spesielle ytelser. Deretter diskuterte Axel Fjeldavli, rådgiver i Agenda, og Jan Erik Grindheim, rådgiver i Civita, bolkens tema i et mer normativt perspektiv.

I seminarets neste bolk fokuserte vi på ulike løsninger på økende ulikhet, som også fortsatte som tema på søndag. Gerd Liv Valla holdt et innlegg om 6-timers dagen. Kalle Moene snakket om borgerlønn og Andreas Økland fra Dagbladet diskuterte betydningen av ulike skatte- og avgiftløsninger. Seminaret ble avsluttet med debatt med alle innledere og interessante spørsmål fra et engasjert publikum.

Rettspolitisk forening takker alle deltakere og bidragsytere for et vellykket Høstseminar, og gleder oss allerede til neste år!

Årsmøte i Rettspolitisk forening ble gjennomført 19. april 2018

I forkant av møtet hadde vi invitert fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet til å snakke om temaet personvern. Han holdt et interessant og tankevekkende innlegg om blant annet hva slags informasjon vi deler når vi samtykker til bruk av diverse sosiale medier, og om hva vi kan vente oss av EUs nye personvernregler.

På årsmøtet ble det valgt et nytt styre. Årets styre består av:

 • Tonje Lilaas Larsen (leder)
 • Ingrid Lie
 • Embla Helle Nerland (nestleder)
 • Grethe kristine Olsen
 • Ingrid Adele Selvik
 • Elsa Skjong
 • Siri Rudå
 • Marie Natland Wabakken
 • Kristin Seehusen
 • Yngve Andersen
 • Karin Maria Svanå
 • Hanne Skårberg

Vi ser frem til å drive med masse spennenende rettspolitisk arbeid i året som kommer!

Har du spørsmål eller innspill til det nye styret kan du ta kontakt på leder@rpf.no

Høstseminaret 2018 om økonomisk ulikhet

Vi ser stadig overskriftene i avisen: «Økt økonomisk ulikhet i Norge», «Farlig vekst i norsk ulikhet». Men hvorfor vokser egentlig ulikheten i Norge? Og hvilke tiltak bør vi sette i verk for å endre det? Er det egentlig problematisk?

Rettspolitisk Forening (RPF) inviterer til årets høstseminar om ulikhet og økte forskjeller.

Seminaret avholdes 21. september til 23. september på Bardøla høyfjellshotell som ligger naturskjønt til på Geilo.

Foreløpige bekreftede innledere er Kalle Moene (Professor i Økonomi ved UiO), Rolf Aaberge (forsker ved SSB), Marianne Norli Hansen (professor i sosiologi, UiO), Mona Sandbæk (professor i sosialt arbeid, OsloMet), Tiril Rustand Halvorsen (Rådgiver ved Agenda) og Jan Erik Grindheim (Statsviter ved Civita).

Program:

Programmet er delt opp i tre bolker. Vi vil først se nærmere på hva ulikhet er, deretter ser vi nærmere på årsakene til ulikhet og til slutt diskuterer vi løsninger.

Fredag:
19.00 Middag
21.00-21:15 Ulikhet blant jurister – hva har sosial bakgrunn å si for rekruttering og resultater i juriststanden?
Ved Marianne Nordli Hansen, Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO
21.15 Ulikhetsquiz

Lørdag:
08.00-09.00 Frokost
09.00-09.05 Velkommen v/ leder av RPF Tonje Lilaas Larsen
09.05-09.45 Ulikhetens historie – Historisk og overordnet om økonomisk ulikhet
Ved Rolf Aaberge fra Statistisk Sentralbyrå
09.45-10.30 Barn i fattigdom i et rikt land – Utviklingen av barnefattigdom i Norge og EU-land.
Ved Mona Sandbæk, forsker ved NOVA og professor ved Fakultet for samfunnsfag ved Oslo Met
10.45-11.15 Ulikhet i arv og de formuende få – Hvordan fungerer arv og formue, og hvilken effekt har det på økende ulikhet?
Ved Kalle Moene, samfunnsøkonom og professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
11.15-11.45 Mer info kommer
11.45-14.15 Lunsj
14.15-14.45 Utdanning til besvær – Hvilken rolle spiller skole og utdanning for de økonomiske forskjellene i befolkningen?
Ved Marianne Nordli Hansen, Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO
14.45-15.30 Panelsamtale og spørsmål fra deltagerne – Forskerne diskuterer de ulike årsakene og hvordan de eventuelt samvirker
15.45-16.30 Ulikhet: et nødvendig onde?
Axel Fjeldavli, rådgiver i Agenda, og Jan Erik Grindheim, rådgiver i Civita, diskuterer årsakene og mulige løsninger i et normativt perspektiv 16.45-17.30 Fra 9 til 15 – Kan 6-timersdagen fungere? Hvilken rolle kan 6-timersdagen ha for å redusere økende ulikheter? Mer info kommer.
19.00 Middag

Søndag:
09.00-10.00 Frokost
10.00-10-45 Gratis penger til alle – Om borgerlønn kan være en mulig løsning og velferdsstatens fremtidige rolle
Ved Kalle Moene, samfunnsøkonom og professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
10.45-11.30 Skattet til likhet – Hvordan kan skatter og avgifter bidra til å redusere økonomisk ulikhet?
Mer info kommer.
11.45-12.30 Avsluttende debatt – Forskerne og tenketankene diskuterer de ulike mulige løsningene og hvilke som kan anses mest betydningsfulle/virkningsfulle i tiden fremover.
12.30-13.30 Lunsj

 

Priser:
3 eller 4-sengs rom, pr. person totalt for helgen: Kr: 1890,-
Dobbeltrom, pr. person totalt for helgen: Kr: 2090,-
Enkeltrom, totalt for helgen: Kr: 2590,-
HYTTE, pr. person totalt for helgen (minimum 5 per hytte): Kr: 1890,-

Studentrabatt til de 20 første påmeldte studentene.

Meld deg på via https://goo.gl/forms/SPxbHzSRYY4cbMCq2.

Prisene inkluderer overnatting fredag til søndag med fullpensjon (middag ankomstdag, frokost, lunsj og middag lørdag, frokost og enkel lunsj søndag. I tillegg kaffe og snacks i pausene). Det faglige opplegget begynner lørdag 22. september kl. 09:00, og avsluttes søndag 23. september kl. 12:30. I tillegg vil det bli mulighet for et bad i hotellets badebasseng eller fotturer i nærområdet.

Påmeldingen er bindende, og det er begrenset antall plasser. Oppgi navn, adresse, studiested/arbeidssted, eventuelle allergier, hvordan du vil bo og eventuelt hvem du skal dele rom med. Dersom du allerede vet når og hvordan du ankommer og reiser bes det også opplyst.

Har du spørsmål om seminaret? Send dem til oss på seminar@rpf.no.

Vi ses på seminar!

ÅRSMØTE I RETTSPOLITISK FORENING 19. april

Torsdag 19. april kl. 18.00 vil det avholdes årsmøte i Rettspolitisk forening.

På sakslista står følgende saker:
1. Årsmelding fra styret
2. Årsmelding fra underavdelinga i Bergen
3. Årsmelding fra redaksjonen i Kritisk juss
4. Regnskap for 2017
5. Budsjett for 2018
6. Fastsetting av kontingent
7. Eventuell endring av vedtektene
8. Valg av leder og øvrige styremedlemmer
9. Eventuelt

Forslag om at en sak skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest tre uker før årsmøtet. Årsmelding, regnskap, budsjett mv. kan sendes til medlemmer på forespørsel. Send i så fall en e-post med navn og epostadresse til leder@rpf.no. Endelig saksliste, årsmeldinger, regnskap, budsjett og valgkomiteens innstilling vil bli gjort tilgjengelig på vår nettside www.rpf.no ca. to uker før årsmøtet.

Sted: Frokostkjelleren, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate 47

Engasjerte medlemmer oppfordres til å stille til valg!

Spørsmål kan rettes til leder@rpf.no.

Før årsmøtet (kl. 17) blir det debattmøte om et aktuelt tema. Følg med på facebook.com/rettspolitisk for mer informasjon.

Saksdokumenter til årsmøtet finner du her:

Kritisk Juss i økonomiske vanskeligheter

kritisk_juss_2016_04_2x

Kjære medlem av Rettspolitisk forening og abonnementer av Kritisk Juss.

Vi er lei for å informere om at Kritisk Juss ikke vil bli utgitt i trykt form dette året.

Vi har i lang tid mottatt støtte fra Norges Forskningsråd, og de har vært vår største bidragsyter for utgivelse av tidsskriftet. Dessverre har vi nå mottatt avslag på vår søknad om støtte for de neste 3 årene. Vi vet ikke hva som er begrunnelsen for dette, og vi jobber med å se hvordan vi bedre kan imøtekomme deres ønsker.

Som en konsekvens av den økonomiske situasjonen er vi blitt nødt til å kutte noen utgifter. I 2018 vil det derfor komme tre utgivelser av Kritisk Juss, og alle vil ligge åpent tilgjengelig på nett på www.idunn.no. Det er viktig for oss å fortsette publiseringen på denne plattformen, da vi ønsker å nå ut til flest mulig, og vi håper at våre medlemmer har forståelse for denne prioriteringen. Vi har som mål å sende ut informasjon til medlemmene når nyeste nummer ligger klart.  

Styret i foreninga står iherdig på for å sikre andre inntektskilder, slik at vi kan fortsette å gi ut Kritisk Juss i fremtida. Ta kontakt med styret på post@rpf.no dersom du eller ditt firma ønsker å bidra.

Vi takker alle dere som støtter foreninga, og vi vil fortsette å forsøke å utgi et kritisk tidsskrift, som retter søkelyset på svakerestiltes rettsstilling og rettssikkerhet i Norge.

Er du ikke allerede medlem? Vi vil gjerne ha deg med på laget! Du kan melde deg inn på www.rpf.no.  

Velkommen til Rettspolitisk forening sitt høstseminar 2017!

Høstseminar 2017 - avlangt

Seminaret finner sted på Bardøla høyfjellshotell den 22. – 24. september. Temaet for helgen er fengsling av barn.

Bardøla høyfjellshotell ligger naturskjønt til på Geilo. Det blir frokost, lunsj og middag på hotellet, og mulighet for et bad i hotellets badebasseng eller fotturer i nærområdet.

PROGRAM:

Lørdag 23. september: Hva skjer med barn i fengsel?

Kl. 9-10: Historisk og overordna

Deltagere: Sturla Falck og Mira Christine Marcussen

I seminarets første bolk vil vi prøve å sette rammen for resten av helgen. Vi starter med et historisk tilbakeblikk der vi hører om hvordan straff av barn har utviklet seg opp gjennom årene. Vi hører både om hvordan valg av straffemetoder og institusjoner har utviklet seg, og om endringer i synet på straff av barn. Har utviklingen vært lineær, eller er det en vekselvirkning mellom ulike metoder og perspektiver? Hvilke perspektiver er toneangivende nå? I tillegg til å ha et historisk perspektiv ønsker vi å reise spørsmål om hvilke barn det er vi straffer, hvorfor straffer vi dem, er barn ansvarlige for sine handlinger på samme måte som voksne, hva er særlige utfordringer med å straffe barn, og hva må man ta hensyn til?

Pause

Kl.10.15-11.45:   Barnas eget perspektiv

Deltagere: JustisProffene fra Forandringsfabrikken

JustisProffene – unge med erfaring fra soning, varetekt, glattcelle og samfunnsstraff gir seminarets deltagere det kanskje viktigste perspektivet: barnas egen opplevelse. Hvordan fungerer egentlig systemet – fungerer det i det hele tatt? Hva kan man ta med seg, og hva vil man helst glemme?

Kl. 11.45-14.15:   Lunsj

Kl. 14.15-15.15:   Straffeprosess for barn – i dag og i framtida

Deltagere: advokat Halvard Helle og politirepresentant

Ordstyrer: Anders Cameron fra Barneombudet

Høsten 2016 la straffeprosessutvalget frem sitt forslag til ny straffeprosesslov. Tanken bak det nye forslaget var å bringe det norske lovverket mer i samsvar med våre internasjonale forpliktelser, og å legge til rette for en mer morderne straffeprosess. Men har barna blitt med på denne utviklingen? Eller har deres rettigheter blitt oversett i den store reformen? I denne delen av seminaret ser advokat Halvard Helle og politirepresentant på den straffeprosessuelle situasjonen for barn. De vil redegjøre for forbedringene de ser ved forslaget til ny straffeprosesslov, og de utfordringer som fremdeles foreligger.

Pause

Kl. 15.30-17: Barn i fengsel – ungdomsenhetene, og hva med de andre barna i fengsel?

Deltagere: Per Omdal fra ungdomsenheten i Bergen og psykolog

Ordstyrer: Kine Irgens

Hvordan fortoner livet seg på en ungdomsenhet, og hva er forskjellen fra andre fengsler? Hva skjer med ungdommene under og etter fengselsoppholdet? Per Omdal innleder om hva en ungdomsenhet er, hva som skiller ungdomsenhetene fra andre fengsler og hva slags oppfølging de innsatte får, samt hva som er fordelene og ulempene med ungdomsenhetene. Psykologen innleder om hvordan et fengselsopphold påvirker barn. Kritikk av ungdomsenhetene vil belyses.

Pause

Kl. 17.15-18: Barns rettigheter under soning – blir det bedre for barn i fengsel med nye retningslinjer?

Deltagere: Jørgen Spangen Iversen fra Kriminalomsorgsdirektoratet og Anders Cameron fra Barneombduet

Ordstyrer: Kasper Nilsen Ervik

I juni i år sendte Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) ut sitt forslag til nye retningslinjer om behandling av mindreårige innsatte og domfelte. Disse retningslinjene er et omfattende regelverk som gjelder alt fra forhold under varetekt til tilgang på tolketjenester på ungdomsenhetene. I denne delen av seminaret vil Jørgen Spangen Iversen fra KDI redegjøre for de nye forslagene som er fremmet. Iversen vil gå gjennom bakgrunnen for retningslinjene og hvordan direktoratet håper at barns rettigheter i fengsel nå vil bli forbedret. Anders Cameron fra Barneombudet vil så redegjøre for sitt syn på endringsforslagene.

Middag kl. 19.

Søndag 24. september: Valg av straffeform – fra forvaring til ungdomsstraff

Kl. 10-11: Hvilke straffeformer benyttes overfor barn, og hvordan kan et barn få forvaringsdom?

Deltagere: advokat Halvard Helle og politirepresentant

Ordstyrer: Marit Lomundal Sæther

Politirepresentanten redegjør for ulike former for måter å straffe barn på. Hvilke vurderinger tas, og hvordan faller man ned på valg av straffemetode? Advokat Halvard Helle forsvarte jenta som ble idømt forvaring da hun som 15-åring drepte en ansatt på institusjonen hun bodde. Hvordan ser en forvaringsdom mot en mindreårig ut sammenlignet med for en voksen? Hva må til for at forvaring skal være en egnet reaksjon på handlinger begått av barn? Hva skal til for å dømme barn til forvaring; hva ligger i forutsetningen om «helt ekstraordinære omstendigheter» etter straffeloven? Vilkåret er det samme som etter straffeloven av 1902, hva er da årsaken til at vi i løpet av mindre enn ett år har fått de første to tilfeller hvor barn er idømt forvaring, er det tilfeldigheter, eller er det en tendens? Og om det er en tendens – er det de faktiske tilfeller eller rettsanvendelsen som har endret seg?

Pause

Kl. 11.15-12.30:  Alternativer til fengsel, særlig om ungdomsstraffen

Deltagere: Hanne Martinusen fra Konfliktrådet og Anders Cameron fra Barneombudet

Er fengsel riktig reaksjon for barn som begår kriminelle handlinger? Hvilke reaksjonsformer har vi, og hva bør benyttes i det enkelte tilfelle? I de siste årene har ungdomsstraff blitt tatt hyppigere i bruk som en alternativ straff for ungdom. Men hva innebærer dette for barna? Er denne reaksjonen den beste måten å håndtere barn på, og blir deres rettsikkerhetsgarantier ivaretatt? Hanne Martinusen fra Konfliktrådet og Anders Cameron fra Barneombudet snakker om hvordan ungdomsstraffen virker i praksis og hvilke utfordringer den fører med seg.

Lunsj kl. 12:30.

 

PRISER:

 

3-sengs rom, pr. person totalt for helgen: Kr: 1790,-

Dobbeltrom, pr. person totalt for helgen: Kr: 1990,-

Enkeltrom, totalt for helgen: Kr: 2490,-

Dobbeltrom i hytte, pr. person totalt for helgen: Kr: 1790,-

Enkeltrom i hytte, totalt for helgen: Kr: 2290,-

Det er studentrabatt til de 20 første påmeldte studentene.

Påmelding sendes til seminar@rpf.no innen 25. august. Påmeldingen er bindende, og det er begrenset antall plasser. Oppgi navn, adresse, studiested/arbeidssted og evt. hvem du skal dele rom med.

Informasjonen oppdateres fortløpende.

 

Årsmøte 2017

Rettspolitisk forenings årsmøte 2017 avholdes den 19. april klokken 18 i Urbygningen ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Før årsmøtet fra klokken 17 arrangeres debattmøte om lengre strafferammer opp mot 40 år.

Kl. 17: Debattmøte om lengre straffer. Les mer her, og se Facebookarrangement her.

Kl. 18: Pizza og årsmøte.

Klikk her for innkalling med saksliste.

På årsmøtet behandles blant annet årsmeldingene fra styretunderavdelingen i Bergen og Kritisk Juss, budsjett for 2016 og regnskap for 2015. I tillegg er det valg av nytt styre og vedtektsendringsforslag. Valgkomiteens innstilling finner du her. Forslag til endring av vedtekter finner du her. Ta kontakt med leder@rpf.no ved ønske om å få tilsendt budsjett og regnskap. Engasjerte medlemmer oppfordres til å stille til valg. Etter årsmøtet går vi ut for å ta et glass på Eilefs landhandleri.

Hele arrangementet er åpent for alle. Vel møtt!