ÅRSMØTE I RETTSPOLITISK FORENING 19. april

Torsdag 19. april kl. 18.00 vil det avholdes årsmøte i Rettspolitisk forening.

På sakslista står følgende saker:
1. Årsmelding fra styret
2. Årsmelding fra underavdelinga i Bergen
3. Årsmelding fra redaksjonen i Kritisk juss
4. Regnskap for 2017
5. Budsjett for 2018
6. Fastsetting av kontingent
7. Eventuell endring av vedtektene
8. Valg av leder og øvrige styremedlemmer
9. Eventuelt

Forslag om at en sak skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest tre uker før årsmøtet. Årsmelding, regnskap, budsjett mv. kan sendes til medlemmer på forespørsel. Send i så fall en e-post med navn og epostadresse til leder@rpf.no. Endelig saksliste, årsmeldinger, regnskap, budsjett og valgkomiteens innstilling vil bli gjort tilgjengelig på vår nettside www.rpf.no ca. to uker før årsmøtet.

Sted: Frokostkjelleren, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate 47

Engasjerte medlemmer oppfordres til å stille til valg!

Spørsmål kan rettes til leder@rpf.no.

Før årsmøtet (kl. 17) blir det debattmøte om et aktuelt tema. Følg med på facebook.com/rettspolitisk for mer informasjon.

Saksdokumenter til årsmøtet finner du her:

Årsmøte 2017

Rettspolitisk forenings årsmøte 2017 avholdes den 19. april klokken 18 i Urbygningen ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Før årsmøtet fra klokken 17 arrangeres debattmøte om lengre strafferammer opp mot 40 år.

Kl. 17: Debattmøte om lengre straffer. Les mer her, og se Facebookarrangement her.

Kl. 18: Pizza og årsmøte.

Klikk her for innkalling med saksliste.

På årsmøtet behandles blant annet årsmeldingene fra styretunderavdelingen i Bergen og Kritisk Juss, budsjett for 2016 og regnskap for 2015. I tillegg er det valg av nytt styre og vedtektsendringsforslag. Valgkomiteens innstilling finner du her. Forslag til endring av vedtekter finner du her. Ta kontakt med leder@rpf.no ved ønske om å få tilsendt budsjett og regnskap. Engasjerte medlemmer oppfordres til å stille til valg. Etter årsmøtet går vi ut for å ta et glass på Eilefs landhandleri.

Hele arrangementet er åpent for alle. Vel møtt!

Årsmøte 2016

Rettspolitisk forenings årsmøte 2016 avholdes den 15. april klokken 16.30 i Urbygningen ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

Kl. 16.30: Samtale om varsling med Birthe Eriksen og Kari Breirem. Les mer her.

Kl. 18: Årsmøte.

På årsmøtet behandles blant annet årsmeldingene fra styret og Kritisk juss, budsjett for 2016 og regnskap for 2015. Ta kontakt med leder@rpf.no ved ønske om å få tilsendt budsjett og regnskap. Klikk her for innkalling med saksliste. Engasjerte medlemmer oppfordres til å stille til valg. Etter årsmøtet går vi ut for å ta et glass.

Hele arrangementet er åpent for alle. Vel møtt!

Protokollen fra årsmøtet finner du her.

Årsmøte 2015

Rettspolitisk forenings årsmøte 2015 avholdes den 20. februar i lokalene til Norsk senter for menneskerettigheter i Cort Adelers gate 30 i Vika i Oslo.

Kl. 16.30: Foredrag om rettspolitikk med Jan Fridthjof Bernt.

Kl. 18: Årsmøte. På årsmøtet behandles blant annet årsmeldingene fra styret og Kritisk Juss, budsjett, regnskap og vedtekter med vedtektsendringsforslag. Klikk på linkene for å åpne dokumentene. Budsjett og regnskap fås ved henvendelse til leder@rpf.no. Klikk her for innkalling med saksliste. Engasjerte medlemmer oppfordres til å stille til valg. Etter årsmøtet går vi ut for å ta et glass øl, vin, mineralvann etc.

Protokollen fra årsmøtet finner du her

Hele arrangementet er åpent for alle. Vel møtt!

Årsmøte 2014

Rettspolitisk forenings årsmøte for 2014 avholdes tirsdag 18. februar 2014 i auditorium 6 i Urbygningen, jur. fak., UiO

Foredrag kl. 18:00
Hans Fredrik Marthinussen, professor ved Det juridiske fakultet i Bergen, vil si noe om det han mener er en av rettspolitikkens største fremtidige utfordringer; at jusstudiene kan ende opp som rene advokatutdanninger. I tillegg vil han snakke om rettspolitikk i privatretten.

Årsmøte kl. 19:15
På årsmøtet behandles blant annet årsmeldingene fra styret og Kritisk Juss, budsjett, regnskap m.m. Klikk her for innkalling med saksliste. Engasjerte medlemmer oppfordres til å stille til valg. Etter årsmøtet går vi ut for å ta et glass øl, vin, mineralvann etc.

Relaterte dokumenter: Saksliste, årsmelding, vedtekter, endringsforslag. Protokollen fra årsmøtet finnes her

Hele arrangementet er åpent for alle. Vel møtt!

Årsmøte 2013

Tirsdag 5. mars 2013, Juridisk fakultet, UiO, Spiserommet SE02 i Urbygningen

Kl. 18:00 Årsmøte i Rettspolitisk forening

Engasjerte medlemmer oppfordres til å stille til valg! Klikk her for innkalling med agenda, samt forslag til endring av vedtektene.


Kl. 19:00 Foredrag: Asylbarna – Norge på ville veier?

Norge ble i desember 2012 dømt for brudd på EMK art. 8 i EMDs dom Butt v. Norway. Saken gjaldt to søsken som hadde bodd i Norge mesteparten av sin barndom. Søsknene fikk avslag på søknader om opphold.

Stipendiat Merete Havre ved Det juridiske fakultet, UiO, skal belyse betydningen av EMDs dom Butt v. Norway. Hun vil trekke veksel på sin phd-avhandling som leveres i disse dager, se http://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/mereteme/index.html


Klikk her for å lese protokollen fra årsmøtet. 

Årsmøte 2012

Tid: mandag 12. mars 2012

kl. 17.00 Årsmøte

kl. 18.00 Foredrag Stipendiat ved institutt for offentlig rett, UiO, Thomas Horn: Er isolasjon av innsatte i politiarrest i strid med EMK art. 8?

Sted: Juridisk fakultet UiO, Urbygningen, auditorium 6

Årsmøte

 

Saksliste

1. Årsmelding fra styret

2.Regnskap 2011

3.Budsjett 2012

4.Årsmelding fra Kritisk Juss

5.Valg av styret

6.Eventuelt

Årsmelding, regnskap og budsjett kan ettersendes til medlemmer etter forespørsel.

Forslag om at en sak skal behandles på årsmøte kan sendes til styret@rpf.no.

Foredrag

Stipendiat ved institutt for offentlig rett UiO Thomas Horn 

«Er isolasjon av innsatte i politiarrest i strid med EMK 
artikkel 8?»

Hele arrangementet er åpent for alle – velkommen!

Årsmøte 2011

Referat årsmøtet i Rettspolitisk forening den 9. mars 2011

Den 9. mars ble det avholdt årsmøte for foreningen, hvor årsberetning, regnskap og budsjett ble fremlagt, samt at det ble valgt et nytt styre. Etter formalitetene holdt Kirsti Coward et svært interessant foredrag under overskriften: «Tanker om straffutmåling – etter 16 år i Høyesterett». Styret er takknemlig for at Coward tok seg tid til å komme og snakke for oss, og glad for at så mange kom for å høre på!

 

To nye styremedlemmer ble valgt inn: Lene Løvdal og Kirsten Vikesland Mæhle. Limita Lunde og Jonas Landstad Fjeldheim trer ut av styret.

Jonas Landstad Fjeldheim har vært styremedlem i mange år, og det er all grunn til å gi ham stor honnør for den innsatsen han har gjort for foreningen!

Nora Hallen trekker seg fra ledervervet, men fortsetter som styremedlem og forteller at «det har vært veldig gøy å lede RPF i to år, og jeg gleder meg til fortsettelsen i Styret!» Stian Bonnevie Artnzen er valgt til ny leder for foreningen!

Ingvild Bruce har vært redaktør for Kritisk Juss i to år, hun takker nå av, og Olaf Rønning Halvorsen overtar. En stor takk til Ingvild for den jobben hun har gjort sammen med resten av redaksjonen i KJ, og velkommen til Olaf!

Foreningen har allerede to nye planlagte arrangementer. Det blir arrangert en fagkveld den 31. mars kl. 18.00 på rom 770 på Domus Nova. På samme sted den 27. april kl. 19.00 vil det være lanseringskveld for Kritisk Juss med foredrag! Det vil komme mer informasjon om disse arrangementene på nettsiden vår. Foreningens årsmelding og budsjett finnes her i pdf.