Notat om endring av tilbakevirkningsforbudet i Grunnlovens § 97

I forbindelse med Grunnlovsjubileet i 2014 ble det framsatt et forslag om endring av Grunnlovens § 97. § 97 innebærer et vern mot å bli dømt av en norsk domstol for en handling som ikke var straffbar etter norsk rett på gjerningstidspunktet. Endringsforslaget innebar at det skulle gjøres unntak fra det absolutte tilbakevirkningsforbudet som Grunnloven har hatt på strafferettens område siden Grunnlovens opprinnelse.

Rettspolitisk forening var bekymra for virkningene en slik endring kunne få, samt for at innvendinger mot forslaget var dårlig belyst i sakspapirene og at forslaget var dårlig begrunnet. Vi arrangerte derfor en debatt om temaet og skrev sammen med Advokatforeningen et notat som ble distribuert til stortingspolitikerne. Notatet kan leses her.

God jul og godt nytt år fra styret!

Rettspolitisk forening og Kritisk juss ønsker alle sine medlemmer og abonnenter ei riktig god jul og et godt nytt år.

Fra 1. januar utgis Kritisk juss på Universitetsforlaget, og vi går derfor ei ny og spennende tid i møte.

Vil du vite hvordan du kan bidra i Rettspolitisk forening i 2015?
–> Send en e-post til leder@rpf.no

Har du en artikkel du lurer på om kan få trykket i Kritisk juss?
–> Send en e-post til kj-red@rpf.no

Vil du bli medlem i Rettspolitisk forening eller abonnent på Kritisk juss (kr. 400 for ordinært medlemskap og kr. 250 for studenter og pensjonister årlig – inkl. 4 utgaver av Kritisk juss)?
–> Send navn, adresse og telefonnummer til medlem-reg@rpf.no

RPF 40 ÅR!

Jubileumsbilde2Rettspolitisk forening markerer sitt 40-årsjubileum onsdag 28. mai på Asylet i Oslo. Det blir blant annet foredrag, cava og visesang! Dørene åpner kl. 19:00. Klikk på bildet for å se invitasjon med fullt program. Arrangementet ligger også ute på våre sider på Facebook