Kritisk juss

kritisk_juss_2016_04_2xKritisk juss er et tidsskrift som utgis av Rettspolitisk forening i samarbeid med Universitetsforlaget.

Tidsskriftet er tverrfaglig, og artiklene skal ta opp konkrete problemstillinger og bidra til en kritisk debatt. Kritisk juss er særlig opptatt av svakerestiltes rettsstilling og rettsikkerhet i samfunnet.


Abonnement

Medlemmer i Rettspolitisk forening blir automatisk abonnenter av Kritisk juss. Klikk her for informasjon om hvordan du blir medlem i Rettspolitisk forening.

Henvendelser om abonnement og forsendelser, ta kontakt med medlem-reg@rpf.no.


Lyst til å lese tidsskriftet på nett?

Tidsskriftet er nå tilgjengelig for alle via Open Access.

Du kan lese Kritisk Juss på Idunn.


For deg som vil skrive i Kritisk juss 

Informasjon om redaksjonell profil og tekniske krav finnes her:

Kritisk juss’ redaksjonelle profil

Forfatterveiledning – til deg som skal skrive for Kritisk juss

Kontaktinformasjon til redaksjon og redaktør finnes nedenfor.

Kritisk juss


Redaksjonen

– Ph.d. Hadi Strømmen Lie, førsteamanuensis Høgskolen i Østfold (redaktør)

– Thomas Malmer Berge, førstekonsulent i Justis- og beredskapsdepartementet

– Johannes Flisnes Nilsen, seniorrådgiver hos Sivilombudsmannen, avd. for forebygging av tortur

– Ph.d. Thomas Frøberg, kst. førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet

– Henriette N. Tøssebro, stipendiat, Institutt for offentlig rett, UiO

Dr. juris Hans Morten Haugen, VID Vitenskapelige Høgskole

– Ph.d. River Hustad, Norsk senter for menneskerettigheter, UiO

– Miriam Kveen, rådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet 

– Annemarie K. Valnes (redaksjonssekretær)

E-post redaktør:

kj-redaktor@rpf.no

E-post redaksjon:
kj-red@rpf.no

Redaksjonsrådet

– Professor dr philos Kristian Andenæs
– Professor dr juris Jan Fridtjof Bernt