Kontakt oss

Dersom du har spørsmål er du selvsagt velkommen til å kontakte oss. Vi svarer så snart vi har mulighet.

Spørsmål om medlemsskap i Rettspolitisk forening kan rettes til medlem-reg@rpf.no


Styret i Rettspolitisk forening

Leder

Petter Dines Olsen

Mobil 993 78 379

leder@rpf.no 

Styremedlemmer

Petter Dines Olsen (leder)

Hanna Aasen

Anela Ferati

Mathias Gravdehaug

Lars Arnesen

Marit Aarsland Loe

Jonathan Leifsson de Lange

Elisa Bogaard Vangen

Mira Stokke

Charlotte Garnaas Berger

Ksenia Anastasia Valland

Alle kan nås på e-post styret2@rpf.no

Observatørstatus

Henriette Tøssebro, redaktør i Kritisk juss

Bjørk Gudmundsdottir Jonassen, leder i JURK

Ole Martin Juul Slyngstadli, daglig leder i Jussbuss

Kasserer

Anders Brosveet

Mob.: 92 03 51 00

anders.brosveet@elden.no

Revisor

Ida Tønnessen

Kritisk juss

Kontakt redaksjonen for Kritisk juss – kj-red@rpf.no

Kontakt redaktør av Kritisk juss, Henriette Tøssebro – kj-redaktor@rpf.no

Foreningas postadresse

Pb. 6907 St. Olavs plass

0130 Oslo

Foreningas organisasjonsnummer

974 238 683

Foreningas kontonummer

1600 21 32552