Rettspolitisk forening søker nye styremedlemmer

Rettspolitisk forening søker jurist, kriminolog, rettssosiolog eller student med sosialt samfunnsengasjement. Vervet varer fra april 2022 til april 2023. Frist for å søke er 26. mars.

Les styremedlemutlysningen her!