Fellesinnspill om rettshjelp til partiene

RPF og 13 andre organisasjoner med til sammen 390 000 medlemmer har nå sendt felles innspill til partienes programprosesser for kommende stortingsperiode. Oppfordringen er klar: Det må programfestes en kraftig styrking av ordningen med fri rettshjelp. Du kan lese innspillene fra de 14 organisasjonene her.