Kritisk juss

kritisk_juss_2016_04_2xKritisk juss er et tidsskrift som utgis av Rettspolitisk forening i samarbeid med Universitetsforlaget.

Tidsskriftet er tverrfaglig, og artiklene skal ta opp konkrete problemstillinger og bidra til en kritisk debatt. Kritisk juss er særlig opptatt av svakerestiltes rettsstilling og rettsikkerhet i samfunnet.


Lyst til å lese tidsskriftet på nett?

Tidsskriftet er nå tilgjengelig for alle via Open Access.

Du kan lese Kritisk Juss på Idunn.


For deg som vil skrive i Kritisk juss 

Informasjon om redaksjonell profil og tekniske krav finnes her:

Kritisk juss’ redaksjonelle profil

Forfatterveiledning – til deg som skal skrive for Kritisk juss

Kontaktinformasjon til redaksjon og redaktør finnes nedenfor.

Kritisk juss


Redaksjonen

  • Henriette N. Tøssebro, dommerfullmektig, Bergen tingrett (redaktør)
  • Hans Morten Haugen, professor, VID Vitenskapelige Høgskole
  • Hadi Strømmen Lile, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold
  • Nils Gunnar Skretting, stipendiat, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo 
  • Agnes Andenæs, rådgiver, Plan- og bygningsetaten (redaksjonssekretær)

Kontakt redaktøren – kj-redaktor@rpf.no

Kontakt redaksjonen for Kritisk juss – kj-red@rpf.no