Kritisk juss

kritisk_juss_2016_04_2xKritisk juss er et tidsskrift som utgis av Rettspolitisk forening i samarbeid med Universitetsforlaget.

Tidsskriftet er tverrfaglig, og artiklene skal ta opp konkrete problemstillinger og bidra til en kritisk debatt. Kritisk juss er særlig opptatt av svakerestiltes rettsstilling og rettsikkerhet i samfunnet.


Abonnement

Medlemmer i Rettspolitisk forening blir automatisk abonnenter av Kritisk juss. Klikk her for informasjon om hvordan du blir medlem i Rettspolitisk forening.

Henvendelser om abonnement og forsendelser, ta kontakt med medlem-reg@rpf.no.


Lyst til å lese tidsskriftet på nett?

Tidsskriftet ligger ute på Idunn. Registrer deg som bruker og bli varslet når nytt hefte publiseres, eller kjøp e-tilgang.


For deg som vil skrive i Kritisk juss 

Informasjon om redaksjonell profil og tekniske krav finnes her:

Kritisk juss’ redaksjonelle profil

Formelle (tekniske) krav ved bidrag til Kritisk juss

Kontaktinformasjon til redaksjon og redaktør finnes nedenfor.

Kritisk juss


Redaksjonen

– Hadi Strømmen Lile, seniorrådgiver hos Redd Barna (redaktør)
– Thomas Malmer Berge, førstekonsulent i Justis- og beredskapsdepartementet
– Johannes Flisnes Nilsen, rådgiver ved Nasjonal forebyggende mekanisme mot tortur hos Sivilombudsmannen
– Susann Funderud Skogvang, førsteamanuensis ved juridisk fakultet, Universitetet i Tromsø
– Thomas Frøberg, statsadvokat ved Riksadvokatembetet

Hans Morten Haugen, professor ved Diakonhjemmet

– Miriam Kveen, rådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (redaksjonssekretær)

E-post redaktør:
kj-redaktor@rpf.no

E-post redaksjon:
kj-red@rpf.no

Redaksjonsrådet

– Professor dr philos Kristian Andenæs
– Professor dr juris Jan Fridtjof Bernt