Kritisk juss er på nett!

Gratulerer alle i Kritisk juss – etter 41 år er tidsskriftet endelig på nett! Årets første hefte er publisert på Idunn.

Les blant annet om midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere, menneskerettslige utfordringer i norske sykehjem og om diskriminering av transpersoner. 

http://www.idunn.no/kritisk_juss/2015/01