Høringsuttalelse om straffegjennomføring i annen stat

Rettspolitisk forening har skrevet høringsuttalelse til regjeringas forslag om å leie fengselskapasitet i annen stat. Les høringsuttalelsen her. Vi har også ytret vår kritikk mot forslaget på kritiskjuss-bloggen og i Dagsavisen den 25.02.2015.