Rettspolitisk forening har fått blogg

Bloggen er en arena for å ytre meninger om juss og politikk, både for styret og for deg som medlem. Tanken er at terskelen for å få publisert en mening på bloggen skal være lav. Sitter du inne med tanker om det som skjer i jussens og politikkens verden, så send oss en mail på rpf@rpf.no.

Sjekk ut bloggen her:

https://kritiskjussblogg.wordpress.com/