Rettspolitisk kjepphest

Rettspolitisk forening arrangerer Rettspolitisk kjepphest, et arrangement hvor engasjerte jurister og jusstudenter får muligheten til å presentere sin rettspolitiske kampsak. Arrangementet vil finne sted på Skatten i Oslo, onsdag 5. februar.

Innledere:
Arne Fliflet, tidligere Sivilombudsmann
Robina Hussain, advokat – Elden
Anders Løvlie, førsteamanuensis UIO
Brynjar Meling, advokat – Sjødin, Meling & Co
Bente Roli, advokat – Kontoret for fri rettshjelp
Merete Smith, generalsekretær Advokatforeningen
Vebjørn Wold, jurist

Hver deltaker får fem minutter til å presentere sin kjepphest. Deretter åpnes det for korte replikker fra salen, før innleder igjen får muligheten til å komme med en avsluttende duplikk.

Vi håper publikum tar diskusjonen videre!

Gikk du glipp av første utgave av Rettspolitisk kjepphest? Les oppsummering her: https://juridika.no/innsikt/Hva-er-din-rettspolitiske-kjepphest

Ytterligere informasjon om arrangementet og oppdateringer vil bli lagt ut på facebook.