Høstseminaret 2014

Høstseminaret avholdes i år fra fredag 12. til søndag 14. september i Oslo. Rettspolitisk forening vil gjennom seminaret blant annet ta for seg dagens samfunnsutvikling og samfunnsutviklingens påvirking på rettsstillingen til utsatte grupper. 

Hver høst arrangerer Rettspolitisk Forening et seminar om aktuelle rettspolitiske problemstillinger. I år avholdes seminaret i Oslo. Vi har fått med oss ulike faglige vinklinger for et bredere innblikk i hvordan jussen virker, og bør virke, i praksis. Seminaret er gratis for både medlemmer og de som ikke er medlem (enda). Send navn, adresse og telefonnummer til medlem-reg@rfp.no om du vil bli medlem.

Fredag 12. september på Asylet på Grønland i Oslo:

Kl. 19: Norsk varetektspraksis i lys av menneskerettslige forpliktelser. Merete Havre presenterer, og vi diskuterer, på bakgrunn av hennes doktoravhandling: «Den store balansetesten – varetekt etter en proporsjonalitetsmodell».

Det blir lett servering.

Lørdag 13. september i Fritt Ords lokaler i Uranienborgveien 2:

Kl. 11-13: «De andre» – samtale om negativ omtale av sårbare grupper og hvordan det påvirker deres rettsstilling. Innlederne er:
– Sosiolog Ingvill Plesner vil snakke om «romani og tateres rettsstilling i Norge i et historisk perspektiv». Hvordan har deres rettsstilling forandret seg og hvordan har det påvirket deres situasjon?
– Kriminolog Nicolay Borchgrevink Johansen vil snakke om temaet «legalisme i utlendingsforvaltningen». Hvilken betydning har statsborgerskap for politiets og kriminalvesenets kontroll av marginaliserte grupper, for eksempel irregulære innvandrere og gatenarkomane?
– Filosof Odin Lysaker vil snakke om temaet «ytringsfrihet og tiggeforbud». Hvor går den menneskerettslige grensa for tiggeforbud?
– Jurist Mari Seilskjær fra Norsk organisasjon for asylsøkere vil snakke om «retorikk og asylpolitikk». Er samfunnsdebatten preget av et for stort fokus på asylsøkeres kriminalitet på bekostning av flyktningeperspektivet, og påvirker omtalen asylsøkernes rettsstilling?

Kl. 13.15: Gratis lunsj i Fritt Ords lokaler.

Kl. 14-16: Mediedekning av straffesaker – debatt om politiets og advokaters bruk av media og hvordan mediedekning påvirker rettssaken. Debattantene er:
– Advokat John Christian Elden, Advokatfirmaet Elden
– Advokat Martin Eiebakke, Advokatfirmaet Stabell & Co
– Journalist Harald Klungtveit, Dagbladet
– Overbetjent Grete Lien Metlid, leder av seksjon for volds- og seksualforbrytelser ved Oslo politidistrikt
Ordstyrer: advokat Jon Wessel-Aas, Bing Hodneland advokatselskap

Kl. 19: Vi møtes for rettspolitisk prat på Kulturhuset på Youngstorget.

Søndag 14. september kl. 13 i Fritt ords lokaler:

Thomas Bye presenterer deler av sin teaterforestilling om justismord kalt 0+0=4. Les mer om forestillinga her: http://www.detnorsketeatret.no/index.php?option=com_play&view=play&playid=408

Vi tar utgangspunkt i antall påmeldte på facebook-eventen når vi forbereder lunsj mellom arrangementene på lørdag. Derfor flott om du melder deg på dersom du tenker å spise og sender en e-post til styret2@rpf.no om du har spesielle behov. Hvis du ikke vil ha mat behøver du ikke melde deg på – du er uansett velkommen på alle arrangementene.

Vel møtt!