cropped-rpflogohvitbakgrunn.png

Årsmøte i Rettspolitisk forening 9. april 2019

Innkallingen finner du her.

Kl. 17:00: Diskusjon om regjeringens forslag til endringer i abortloven

Kl. 18.00: Møtestart og pizza

Frokostkjelleren, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate 47.

 På sakslista står følgende saker:

  1. Årsmelding fra styret
  2. Årsmelding fra underavdelinga i Bergen
  3. Årsmelding fra redaksjonen i Kritisk juss
  4. Regnskap for 2018
  5. Budsjett for 2019
  6. Fastsetting av kontingent
  7. Valg av leder og øvrige styremedlemmer
  8. Eventuelt

Forslag om at en sak skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest tre uker før årsmøtet. Årsmelding, regnskap, budsjett mv. kan sendes til medlemmer på forespørsel. Send i så fall en e-post med navn og epostadresse til leder@rpf.no. Endelig saksliste, årsmeldinger, regnskap, budsjett og valgkomiteens innstilling vil bli gjort tilgjengelig på vår nettside www.rpf.no ca. to uker før årsmøtet.

Engasjerte medlemmer oppfordres til å stille til valg! Spørsmål kan rettes til leder@rpf.no.

Følg med på Facebook for mer informasjon.