Årsmøte 2014

Rettspolitisk forenings årsmøte for 2014 avholdes tirsdag 18. februar 2014 i auditorium 6 i Urbygningen, jur. fak., UiO

Foredrag kl. 18:00
Hans Fredrik Marthinussen, professor ved Det juridiske fakultet i Bergen, vil si noe om det han mener er en av rettspolitikkens største fremtidige utfordringer; at jusstudiene kan ende opp som rene advokatutdanninger. I tillegg vil han snakke om rettspolitikk i privatretten.

Årsmøte kl. 19:15
På årsmøtet behandles blant annet årsmeldingene fra styret og Kritisk Juss, budsjett, regnskap m.m. Klikk her for innkalling med saksliste. Engasjerte medlemmer oppfordres til å stille til valg. Etter årsmøtet går vi ut for å ta et glass øl, vin, mineralvann etc.

Relaterte dokumenter: Saksliste, årsmelding, vedtekter, endringsforslag. Protokollen fra årsmøtet finnes her

Hele arrangementet er åpent for alle. Vel møtt!