Årsmøte 2013

Tirsdag 5. mars 2013, Juridisk fakultet, UiO, Spiserommet SE02 i Urbygningen

Kl. 18:00 Årsmøte i Rettspolitisk forening

Engasjerte medlemmer oppfordres til å stille til valg! Klikk her for innkalling med agenda, samt forslag til endring av vedtektene.


Kl. 19:00 Foredrag: Asylbarna – Norge på ville veier?

Norge ble i desember 2012 dømt for brudd på EMK art. 8 i EMDs dom Butt v. Norway. Saken gjaldt to søsken som hadde bodd i Norge mesteparten av sin barndom. Søsknene fikk avslag på søknader om opphold.

Stipendiat Merete Havre ved Det juridiske fakultet, UiO, skal belyse betydningen av EMDs dom Butt v. Norway. Hun vil trekke veksel på sin phd-avhandling som leveres i disse dager, se http://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/mereteme/index.html


Klikk her for å lese protokollen fra årsmøtet.