Årsmøte 2012

Tid: mandag 12. mars 2012

kl. 17.00 Årsmøte

kl. 18.00 Foredrag Stipendiat ved institutt for offentlig rett, UiO, Thomas Horn: Er isolasjon av innsatte i politiarrest i strid med EMK art. 8?

Sted: Juridisk fakultet UiO, Urbygningen, auditorium 6

Årsmøte

 

Saksliste

1. Årsmelding fra styret

2.Regnskap 2011

3.Budsjett 2012

4.Årsmelding fra Kritisk Juss

5.Valg av styret

6.Eventuelt

Årsmelding, regnskap og budsjett kan ettersendes til medlemmer etter forespørsel.

Forslag om at en sak skal behandles på årsmøte kan sendes til styret@rpf.no.

Foredrag

Stipendiat ved institutt for offentlig rett UiO Thomas Horn 

«Er isolasjon av innsatte i politiarrest i strid med EMK 
artikkel 8?»

Hele arrangementet er åpent for alle – velkommen!