Velkommen til Rettspolitisk forening sitt høstseminar 2017!

Høstseminar 2017 - avlangt

Seminaret finner sted på Bardøla høyfjellshotell den 22. – 24. september. Temaet for helgen er fengsling av barn.

Bardøla høyfjellshotell ligger naturskjønt til på Geilo. Det blir frokost, lunsj og middag på hotellet, og mulighet for et bad i hotellets badebasseng eller fotturer i nærområdet.

PROGRAM:

Lørdag morgen: Introduksjon og barneperspektiv

Rettspolitisk forening introduserer temaet for helgen og setter rammen for arrangementet, og det blir gitt et kort historisk tilbakeblikk. Hvordan har straff av barn utviklet seg over tid? Kan vi dra noen lærdom fra tidligere tiders prøving og feiling?

Etter introduksjonen kommer justisproffene fra Forandringsfabrikken og gir sitt perspektiv. Vi får høre hvordan barna selv opplever møtet med politiet og kriminalomsorgen. Det vil også bli åpnet for spørsmål fra salen. Vi håper at barnas perspektiv kan bli med oss gjennom helgen, og bidra til å kaste lys over hvordan frihetsberøvelse oppleves.

Lørdag formiddag: Hvorfor fengsler vi barn, og hvilken virkning har det?

Lørdag formiddag skal handle om kortvarig fengsling, og virkningen av det. Vi ser på møtet med politiet og bruk av glattcelle og varetekt. Vi håper at politiet kan fortelle om hvordan de møter ungdommen og hva som gjøres for å ivareta unge i møte med politiet.

I denne delen vil vi også høre om virkningene av fengsling. Hvordan påvirkes barna på kort og lang sikt av frihetstap? Hva er den psykologiske effekten av innesperring og isolasjon? Kan frihetsberøvelse av barn i det hele tatt forsvarers, eller er den negative effekten for stor? Hvordan kan man redusere de negative virkningene av frihetsberøvelsen? Hvilke tiltak kan man gjennomføre for å sikre at barn har det best mulig?

Lørdag ettermiddag: Barn i fengsel

Vi følger opp formiddagens bolk og ser på innholdet i soningen. I denne delen er fokuset flyttet fra kortvarig frihetsberøvelse og over på barn i fengsel. Vi forsøker å belyse hvordan innholdet i soningen kan påvirke konsekvensene av fengslingen.

Søndag formiddag: Alternativer til barn i fengsel

I den avsluttende delen ønsker vi å se på alternativer til fengsling av barn. Et sentralt alternativ er ungdomsstraffen i Konfliktrådet. Fra 1. juli 2014 kunne domstolene idømme barn mellom 15 og 18 år til ungdomsstraff. Hvordan fungerer denne, og kan ungdomsstraffen erstatte fengsling? Hva er fordeler og ulemper med alternative straffegjennomføringsmetoder? Fungerer ungdomsstraffen etter sin hensikt? Oppfyller ungdomsstraffen de prosessuelle rettsikkerhetsgarantiene nedfelt i Barnekonvensjonen?

Deltagere:

–          Forandringsfabrikken (ungdom med erfaring fra fengsel)

–          Per Omdal fra Kriminalomsorgen

–          Sturla Falck fra Folkehelseinstituttet

–          Hanne Martinussen fra Konfliktrådet

–          Psykolog med erfaring fra Kriminalomsorgen

–          Politiet

–          Forsvarsadvokat

 

PRISER:

 

3-sengs rom, pr. person totalt for helgen: Kr: 1790,-

Dobbeltrom, pr. person totalt for helgen: Kr: 1990,-

Enkeltrom, totalt for helgen: Kr: 2490,-

Dobbeltrom i hytte, pr. person totalt for helgen: Kr: 1790,-

Enkeltrom i hytte, totalt for helgen: Kr: 2290,-

Det er studentrabatt til de 20 første påmeldte studentene.

Påmelding sendes til seminar@rpf.no innen 25. august. Påmeldingen er bindende, og det er begrenset antall plasser. Oppgi navn, adresse, studiested/arbeidssted og evt. hvem du skal dele rom med.

Informasjonen oppdateres fortløpende.