Bli medlem i Rettspolitisk forening

Nå er det enklere å melde seg inn i foreninga. Følg denne linken, og du er med! Som medlem mottar du Kritisk juss i posten og er med på å støtte viktig rettspolitisk arbeid. Medlemsinntektene er helt avgjørende for Rettspolitisk forenings eksistens i framtida.

kritisk_juss_2016_04_2x