Høringsuttalelse i samarbeid med Juss-Buss

Høringsforslag vedrørende prøveløslatelse av utenlandske innsatte som utvises med varig innreiseforbud, og gjeninsetting av utenlandske innsatte på reststraff ved ulovlig retur.

Les høringsuttalelsen her (PDF)