Velkommen til Rettspolitisk forening sitt høstseminar 2017!

Høstseminar 2017 - avlangt

Seminaret finner sted på Bardøla høyfjellshotell den 22. – 24. september. Temaet for helgen er fengsling av barn.

Bardøla høyfjellshotell ligger naturskjønt til på Geilo. Det blir frokost, lunsj og middag på hotellet, og mulighet for et bad i hotellets badebasseng eller fotturer i nærområdet.

PROGRAM:

Lørdag morgen: Introduksjon og barneperspektiv

Rettspolitisk forening introduserer temaet for helgen og setter rammen for arrangementet, og det blir gitt et kort historisk tilbakeblikk. Hvordan har straff av barn utviklet seg over tid? Kan vi dra noen lærdom fra tidligere tiders prøving og feiling?

Etter introduksjonen kommer justisproffene fra Forandringsfabrikken og gir sitt perspektiv. Vi får høre hvordan barna selv opplever møtet med politiet og kriminalomsorgen. Det vil også bli åpnet for spørsmål fra salen. Vi håper at barnas perspektiv kan bli med oss gjennom helgen, og bidra til å kaste lys over hvordan frihetsberøvelse oppleves.

Lørdag formiddag: Hvorfor fengsler vi barn, og hvilken virkning har det?

Lørdag formiddag skal handle om kortvarig fengsling, og virkningen av det. Vi ser på møtet med politiet og bruk av glattcelle og varetekt. Vi håper at politiet kan fortelle om hvordan de møter ungdommen og hva som gjøres for å ivareta unge i møte med politiet.

I denne delen vil vi også høre om virkningene av fengsling. Hvordan påvirkes barna på kort og lang sikt av frihetstap? Hva er den psykologiske effekten av innesperring og isolasjon? Kan frihetsberøvelse av barn i det hele tatt forsvarers, eller er den negative effekten for stor? Hvordan kan man redusere de negative virkningene av frihetsberøvelsen? Hvilke tiltak kan man gjennomføre for å sikre at barn har det best mulig?

Lørdag ettermiddag: Barn i fengsel

Vi følger opp formiddagens bolk og ser på innholdet i soningen. I denne delen er fokuset flyttet fra kortvarig frihetsberøvelse og over på barn i fengsel. Vi forsøker å belyse hvordan innholdet i soningen kan påvirke konsekvensene av fengslingen.

Søndag formiddag: Alternativer til barn i fengsel

I den avsluttende delen ønsker vi å se på alternativer til fengsling av barn. Et sentralt alternativ er ungdomsstraffen i Konfliktrådet. Fra 1. juli 2014 kunne domstolene idømme barn mellom 15 og 18 år til ungdomsstraff. Hvordan fungerer denne, og kan ungdomsstraffen erstatte fengsling? Hva er fordeler og ulemper med alternative straffegjennomføringsmetoder? Fungerer ungdomsstraffen etter sin hensikt? Oppfyller ungdomsstraffen de prosessuelle rettsikkerhetsgarantiene nedfelt i Barnekonvensjonen?

Deltagere:

–          Forandringsfabrikken (ungdom med erfaring fra fengsel)

–          Per Omdal fra Kriminalomsorgen

–          Sturla Falck fra Folkehelseinstituttet

–          Hanne Martinussen fra Konfliktrådet

–          Psykolog med erfaring fra Kriminalomsorgen

–          Politiet

–          Forsvarsadvokat

 

PRISER:

 

3-sengs rom, pr. person totalt for helgen: Kr: 1790,-

Dobbeltrom, pr. person totalt for helgen: Kr: 1990,-

Enkeltrom, totalt for helgen: Kr: 2490,-

Dobbeltrom i hytte, pr. person totalt for helgen: Kr: 1790,-

Enkeltrom i hytte, totalt for helgen: Kr: 2290,-

Det er studentrabatt til de 20 første påmeldte studentene.

Påmelding sendes til seminar@rpf.no innen 25. august. Påmeldingen er bindende, og det er begrenset antall plasser. Oppgi navn, adresse, studiested/arbeidssted og evt. hvem du skal dele rom med.

Informasjonen oppdateres fortløpende.

 

Velkommen til høstseminaret 2016: Er innvandring en fare for velferdsstaten?

Vi har gleden av å invitere til årets høstseminar den 23. til 25. september på Bardøla høyfjellshotell.

Kan flyktninger være velferdsstatens redning, eller er det grunn til bekymring? Står velferdsstaten overfor et paradigmeskifte på grunn av flyktningskrisa? Debatten er polarisert i media, men hva mener fagfolkene? Vi har samlet et knippe kompetente forskere, fagfolk og politikere til å gi oss svarene.

Fortsett å lese Velkommen til høstseminaret 2016: Er innvandring en fare for velferdsstaten?

Lærdom om tvang – høstseminaret 2015

Hstseminar 2015

Høstseminaret 2015 ble avholdt i nydelige omgivelser og strålende sol på Geilo. Inne i salen fikk vi presentert en mørkere hverdag ved innblikk i bruk av tvang i barnevern og psykisk helsevern.

80 engasjerte mennesker tilbragte helga på vårt seminar om bruk av tvang, og vi håper og tro at det løftet kunnskapen, engasjerte og provoserte. Les Hanne Hareide Skårbergs tilbakeblikk på seminaret her:

https://kritiskjussblogg.wordpress.com/2015/09/29/mot-sin-vilje/

Fortsett å lese Lærdom om tvang – høstseminaret 2015

Høstseminaret 2015

Hver høst arrangerer Rettspolitisk forening et seminar om aktuelle rettspolitiske problemstillinger. Her presenteres ulike faglige vinklinger for et bredere innblikk i hvordan jussen virker, og bør virke, i praksis.

Høstseminaret avholdes i år fra fredag 25. til søndag 27. september ved Bardøla Høyfjellshotell på Geilo. Rettspolitisk forening vil gjennom seminaret belyse bruken av tvang i psykiatrien og barnevernet. Se programmet her og praktisk informasjon ved å trykke nedenfor

Det blir ankomst på Bardøla høyfjellshotell fredag 25. september om kvelden. Programmet starter lørdag 26. september kl. 10 og avsluttes søndag 27. september kl. 14. Transport ordnes av hver enkelt seminardeltager. Det går tog til Geilo fra Oslo og Bergen, og transport fra togstasjonen til hotellet kan etterspørres ved påmelding. All betaling vedrørende seminaret skjer på hotellet.

PRISER OG PÅMELDING:
Dobbeltrom pr. person, totalt for helgen: kr. 1925,-
Tre sengs rom pr. person, totalt for helgen: kr. 1725,-
Enkeltrom, totalt for helgen: kr. 2125,-
Tømmerhytte pr. person, totalt for helgen: kr. 1825,- (Forutsetter minimum 5 pr. hytte)

Studentrabatt til de 30 første studentene som melder seg på: kr. 500 avslag i prisen. NB: man må være student høsten 2015 og kunne framvise gyldig semesterkort.

Prisene inkluderer middag fredag, frokost, lunsj og middag lørdag, samt frokost og lunsj søndag.

Påmeldingsfrist: 25. august 2015.

Påmelding skjer til post@bardola.no. Oppgi navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, ønsket romtype og eventuelt hvem du ønsker å bo sammen med. Ønske om romkamerat innfris hvis mulig, men kan ikke garanteres. Husk også å informer om eventuelle allergier.

NB: begrenset antall plasser – book tidlig! Alle påmeldte vil senest innen 1. september få beskjed om de har fått plass eller ikke.

Høstseminaret 2013

Rettspolitisk forenings årlige Høstseminar vil i år arrangeres den 13.-14. september i Oslo. Temaene er 1) alternativer til fengsel og konsekvenser for sysselsetting (fredag) og 2) spørsmålet om vi er i ferd med å fravike grunnleggende prinsipper i norsk strafferett (lørdag). Klikk her for mer informasjon. Klikk her for foreningens egen rapport fra seminaret. 

Høstseminaret 2004, 2003, 2002 og 2001

2004: Bevisbedømmelsen; begrunnelse og argumentasjon for å gå til krig.

2003: Samfunnsbeskyttelse; straffutmåling, samfunnsstraff og politiske signalers betydning i reaksjonsfastsettelsen. (Seminaret ble dessverre avlyst).

2002: (Word): ØSK; demokrati og rettssikkerhet etter 11/9; straffelovkommisjonens innstilling.

2001: (Word): Rettssikkerhet og etikk i straffesaker.