Velkommen til Rettspolitisk forening sitt høstseminar 2017!

Høstseminar 2017 - avlangt

Seminaret finner sted på Bardøla høyfjellshotell den 22. – 24. september. Temaet for helgen er fengsling av barn.

Bardøla høyfjellshotell ligger naturskjønt til på Geilo. Det blir frokost, lunsj og middag på hotellet, og mulighet for et bad i hotellets badebasseng eller fotturer i nærområdet.

PROGRAM:

Lørdag 23. september: Hva skjer med barn i fengsel?

Kl. 9-10: Historisk og overordna

Deltagere: Sturla Falck og Mira Christine Marcussen

I seminarets første bolk vil vi prøve å sette rammen for resten av helgen. Vi starter med et historisk tilbakeblikk der vi hører om hvordan straff av barn har utviklet seg opp gjennom årene. Vi hører både om hvordan valg av straffemetoder og institusjoner har utviklet seg, og om endringer i synet på straff av barn. Har utviklingen vært lineær, eller er det en vekselvirkning mellom ulike metoder og perspektiver? Hvilke perspektiver er toneangivende nå? I tillegg til å ha et historisk perspektiv ønsker vi å reise spørsmål om hvilke barn det er vi straffer, hvorfor straffer vi dem, er barn ansvarlige for sine handlinger på samme måte som voksne, hva er særlige utfordringer med å straffe barn, og hva må man ta hensyn til?

Pause

Kl.10.15-11.45:   Barnas eget perspektiv

Deltagere: JustisProffene fra Forandringsfabrikken

JustisProffene – unge med erfaring fra soning, varetekt, glattcelle og samfunnsstraff gir seminarets deltagere det kanskje viktigste perspektivet: barnas egen opplevelse. Hvordan fungerer egentlig systemet – fungerer det i det hele tatt? Hva kan man ta med seg, og hva vil man helst glemme?

Kl. 11.45-14.15:   Lunsj

Kl. 14.15-15.15:   Straffeprosess for barn – i dag og i framtida

Deltagere: advokat Halvard Helle og politirepresentant

Ordstyrer: Anders Cameron fra Barneombudet

Høsten 2016 la straffeprosessutvalget frem sitt forslag til ny straffeprosesslov. Tanken bak det nye forslaget var å bringe det norske lovverket mer i samsvar med våre internasjonale forpliktelser, og å legge til rette for en mer morderne straffeprosess. Men har barna blitt med på denne utviklingen? Eller har deres rettigheter blitt oversett i den store reformen? I denne delen av seminaret ser advokat Halvard Helle og politirepresentant på den straffeprosessuelle situasjonen for barn. De vil redegjøre for forbedringene de ser ved forslaget til ny straffeprosesslov, og de utfordringer som fremdeles foreligger.

Pause

Kl. 15.30-17: Barn i fengsel – ungdomsenhetene, og hva med de andre barna i fengsel?

Deltagere: Per Omdal fra ungdomsenheten i Bergen og psykolog

Ordstyrer: Kine Irgens

Hvordan fortoner livet seg på en ungdomsenhet, og hva er forskjellen fra andre fengsler? Hva skjer med ungdommene under og etter fengselsoppholdet? Per Omdal innleder om hva en ungdomsenhet er, hva som skiller ungdomsenhetene fra andre fengsler og hva slags oppfølging de innsatte får, samt hva som er fordelene og ulempene med ungdomsenhetene. Psykologen innleder om hvordan et fengselsopphold påvirker barn. Kritikk av ungdomsenhetene vil belyses.

Pause

Kl. 17.15-18: Barns rettigheter under soning – blir det bedre for barn i fengsel med nye retningslinjer?

Deltagere: Jørgen Spangen Iversen fra Kriminalomsorgsdirektoratet og Anders Cameron fra Barneombduet

Ordstyrer: Kasper Nilsen Ervik

I juni i år sendte Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) ut sitt forslag til nye retningslinjer om behandling av mindreårige innsatte og domfelte. Disse retningslinjene er et omfattende regelverk som gjelder alt fra forhold under varetekt til tilgang på tolketjenester på ungdomsenhetene. I denne delen av seminaret vil Jørgen Spangen Iversen fra KDI redegjøre for de nye forslagene som er fremmet. Iversen vil gå gjennom bakgrunnen for retningslinjene og hvordan direktoratet håper at barns rettigheter i fengsel nå vil bli forbedret. Anders Cameron fra Barneombudet vil så redegjøre for sitt syn på endringsforslagene.

Middag kl. 19.

Søndag 24. september: Valg av straffeform – fra forvaring til ungdomsstraff

Kl. 10-11: Hvilke straffeformer benyttes overfor barn, og hvordan kan et barn få forvaringsdom?

Deltagere: advokat Halvard Helle og politirepresentant

Ordstyrer: Marit Lomundal Sæther

Politirepresentanten redegjør for ulike former for måter å straffe barn på. Hvilke vurderinger tas, og hvordan faller man ned på valg av straffemetode? Advokat Halvard Helle forsvarte jenta som ble idømt forvaring da hun som 15-åring drepte en ansatt på institusjonen hun bodde. Hvordan ser en forvaringsdom mot en mindreårig ut sammenlignet med for en voksen? Hva må til for at forvaring skal være en egnet reaksjon på handlinger begått av barn? Hva skal til for å dømme barn til forvaring; hva ligger i forutsetningen om «helt ekstraordinære omstendigheter» etter straffeloven? Vilkåret er det samme som etter straffeloven av 1902, hva er da årsaken til at vi i løpet av mindre enn ett år har fått de første to tilfeller hvor barn er idømt forvaring, er det tilfeldigheter, eller er det en tendens? Og om det er en tendens – er det de faktiske tilfeller eller rettsanvendelsen som har endret seg?

Pause

Kl. 11.15-12.30:  Alternativer til fengsel, særlig om ungdomsstraffen

Deltagere: Hanne Martinusen fra Konfliktrådet og Anders Cameron fra Barneombudet

Er fengsel riktig reaksjon for barn som begår kriminelle handlinger? Hvilke reaksjonsformer har vi, og hva bør benyttes i det enkelte tilfelle? I de siste årene har ungdomsstraff blitt tatt hyppigere i bruk som en alternativ straff for ungdom. Men hva innebærer dette for barna? Er denne reaksjonen den beste måten å håndtere barn på, og blir deres rettsikkerhetsgarantier ivaretatt? Hanne Martinusen fra Konfliktrådet og Anders Cameron fra Barneombudet snakker om hvordan ungdomsstraffen virker i praksis og hvilke utfordringer den fører med seg.

Lunsj kl. 12:30.

 

PRISER:

 

3-sengs rom, pr. person totalt for helgen: Kr: 1790,-

Dobbeltrom, pr. person totalt for helgen: Kr: 1990,-

Enkeltrom, totalt for helgen: Kr: 2490,-

Dobbeltrom i hytte, pr. person totalt for helgen: Kr: 1790,-

Enkeltrom i hytte, totalt for helgen: Kr: 2290,-

Det er studentrabatt til de 20 første påmeldte studentene.

Påmelding sendes til seminar@rpf.no innen 25. august. Påmeldingen er bindende, og det er begrenset antall plasser. Oppgi navn, adresse, studiested/arbeidssted og evt. hvem du skal dele rom med.

Informasjonen oppdateres fortløpende.

 

Velkommen til høstseminaret 2016: Er innvandring en fare for velferdsstaten?

Vi har gleden av å invitere til årets høstseminar den 23. til 25. september på Bardøla høyfjellshotell.

Kan flyktninger være velferdsstatens redning, eller er det grunn til bekymring? Står velferdsstaten overfor et paradigmeskifte på grunn av flyktningskrisa? Debatten er polarisert i media, men hva mener fagfolkene? Vi har samlet et knippe kompetente forskere, fagfolk og politikere til å gi oss svarene.

Fortsett å lese Velkommen til høstseminaret 2016: Er innvandring en fare for velferdsstaten?

Lærdom om tvang – høstseminaret 2015

Hstseminar 2015

Høstseminaret 2015 ble avholdt i nydelige omgivelser og strålende sol på Geilo. Inne i salen fikk vi presentert en mørkere hverdag ved innblikk i bruk av tvang i barnevern og psykisk helsevern.

80 engasjerte mennesker tilbragte helga på vårt seminar om bruk av tvang, og vi håper og tro at det løftet kunnskapen, engasjerte og provoserte. Les Hanne Hareide Skårbergs tilbakeblikk på seminaret her:

https://kritiskjussblogg.wordpress.com/2015/09/29/mot-sin-vilje/

Fortsett å lese Lærdom om tvang – høstseminaret 2015

Høstseminaret 2015

Hver høst arrangerer Rettspolitisk forening et seminar om aktuelle rettspolitiske problemstillinger. Her presenteres ulike faglige vinklinger for et bredere innblikk i hvordan jussen virker, og bør virke, i praksis.

Høstseminaret avholdes i år fra fredag 25. til søndag 27. september ved Bardøla Høyfjellshotell på Geilo. Rettspolitisk forening vil gjennom seminaret belyse bruken av tvang i psykiatrien og barnevernet. Se programmet her og praktisk informasjon ved å trykke nedenfor

Det blir ankomst på Bardøla høyfjellshotell fredag 25. september om kvelden. Programmet starter lørdag 26. september kl. 10 og avsluttes søndag 27. september kl. 14. Transport ordnes av hver enkelt seminardeltager. Det går tog til Geilo fra Oslo og Bergen, og transport fra togstasjonen til hotellet kan etterspørres ved påmelding. All betaling vedrørende seminaret skjer på hotellet.

PRISER OG PÅMELDING:
Dobbeltrom pr. person, totalt for helgen: kr. 1925,-
Tre sengs rom pr. person, totalt for helgen: kr. 1725,-
Enkeltrom, totalt for helgen: kr. 2125,-
Tømmerhytte pr. person, totalt for helgen: kr. 1825,- (Forutsetter minimum 5 pr. hytte)

Studentrabatt til de 30 første studentene som melder seg på: kr. 500 avslag i prisen. NB: man må være student høsten 2015 og kunne framvise gyldig semesterkort.

Prisene inkluderer middag fredag, frokost, lunsj og middag lørdag, samt frokost og lunsj søndag.

Påmeldingsfrist: 25. august 2015.

Påmelding skjer til post@bardola.no. Oppgi navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, ønsket romtype og eventuelt hvem du ønsker å bo sammen med. Ønske om romkamerat innfris hvis mulig, men kan ikke garanteres. Husk også å informer om eventuelle allergier.

NB: begrenset antall plasser – book tidlig! Alle påmeldte vil senest innen 1. september få beskjed om de har fått plass eller ikke.

Høstseminaret 2013

Rettspolitisk forenings årlige Høstseminar vil i år arrangeres den 13.-14. september i Oslo. Temaene er 1) alternativer til fengsel og konsekvenser for sysselsetting (fredag) og 2) spørsmålet om vi er i ferd med å fravike grunnleggende prinsipper i norsk strafferett (lørdag). Klikk her for mer informasjon. Klikk her for foreningens egen rapport fra seminaret. 

Høstseminaret 2004, 2003, 2002 og 2001

2004: Bevisbedømmelsen; begrunnelse og argumentasjon for å gå til krig.

2003: Samfunnsbeskyttelse; straffutmåling, samfunnsstraff og politiske signalers betydning i reaksjonsfastsettelsen. (Seminaret ble dessverre avlyst).

2002: (Word): ØSK; demokrati og rettssikkerhet etter 11/9; straffelovkommisjonens innstilling.

2001: (Word): Rettssikkerhet og etikk i straffesaker.