Rettspolitisk forening

Rettspolitisk forening (Rpf) er en frivillig og partipolitisk uavhengig forening bestående av jurister, advokater, studenter i juridiske fag og andre interesserte.

Vi jobber blant annet med å forbedre rettsstillingen for utsatte sårbare grupper og med å styrke menneskerettighetenes stilling i Norge. Hvem styret i foreningen består av, og hva slags arbeid vi i styret bedriver, kan du lese mer om her.

Hvert år arrangerer vi arrangementer som ”Rettspolitisk kjepphest”, høstseminaret på Geilo og lanseringsarrangementer for tidsskriftet Kritisk Juss. Hos oss er det også lav terskel for å ha diskusjoner eller avholde foredrag om rettspolitiske temaer innenfor et bredt spekter av rettsområder i tråd med foreningens formål.

Våre medlemmer er svært viktige som støtte for foreningens arbeid. Blir du medlem vil du også få tilsendt månedlige nyhetsbrev.

Oppdatering: Juni 2024

Her kommer en oppdatering og oppsummering med noe av det Rettspolitisk forening har arbeidet med i løpet av juni.

 • HØRINGSUTTALELSER

Rettspolitisk forening leverer høringsuttalelser til lov- og forskriftsforslag. Vi fokuserer på å svare på forslag som påvirker rettsstillingen til utsatte sårbare grupper.

Nedenfor kan du lese våre innspill og avgitte høringsuttalelser i juni:

Høring – Utredning om inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov

Høring – Forslag til endring i forskrift om lån fra Husbanken

Man kan se alle våre avgitte høringssvar i sin helhet her.


Foreningens debattplattform kritiskjussbloggen ble opprettet i 2014 og lansert i 2015 med et formål om å gi medlemmer i foreningen og andre en arena for meningsutveksling om det som skjer i jussens og politikkens verden.

Etter snart ti år har nettsiden vokst fra å være en rettspolitisk blogg til å bli en debattplattform som samler stemmene til medlemmer og styremedlemmer i Rettspolitisk forening og de spesielle rettshjelpstiltakene.

I forbindelse med Rettspolitisk forenings 50års-jubileum, har styret bestemt at debattplattformen Kritiskjussbloggen skal få et nytt navn og utseende – rettspolitisk debatt, for i større grad å gjenspeile det nettsiden representerer i dag: en rettspolitisk debattarena.

Kritisk juss gjennom rettspolitisk debatt
Siden stiftelsen i 1974, har Kritisk juss-bevegelsen vært en fundamental del av både foreningens arbeid og formål, samt utgivelsen av tidsskriftet Kritisk Juss. Kjernen i den rettspolitiske debatten har vært og vil fortsatt være kritisk juss.

I dag er kritisk juss drivkraften bak foreningens rettspolitiske arbeid. Det gjennomsyrer alt fra høringsarbeid til samarbeidsintiativer. Det er nettopp dette vi ønsker nettsidens nye navn og utseende skal representere: Kritisk juss gjennom rettspolitisk debatt, så velkommen til rettspolitisk debatt!

Vi ønsker å takke alle lesere, medlemmer, tidligere og nåværende styremedlemmer og samarbeidspartnere som har vært med å utvikle nettsiden til det den er i dag. Samtidig ønsker vi å rette en spesiell takk til rettshjelpstiltakene.

Nettsiden er i stadig utvikling og har aldri vært større. Det er flott å se at interessen for rettspolitisk innhold lever i beste velgående, og at det rettspolitiske engasjementet aldri har vært lettere tilgjengelig for folk. Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet videre!

Vil du også bidra til debatten?
Rettspolitisk debatt er avhengig av bidragsytere for å kunne publisere innlegg jevnlig. Har du en rettspolitisk mening du gjerne vil dele med andre, tas dette varmt imot. Kritisk juss er et felles prosjekt der alle stemmer teller. Les mer om dette her.

Representerer du en organisasjon eller annen sammenslutning, og ønsker å diskutere faste skriveavtaler eller promotering av arrangement? Send en henvendelse til blogg@rpf.no.

 • RETTSPOLITISK FORENING ØNSKER ALLE EN GOD SOMMER!

Avslutningsvis ønsker styret i foreningen å ønske alle våre medlemmer, samarbeidspartnere og interessenter en riktig god sommer!

Vi vil takke dere for et bra rettspolitisk halvår – bl.a. har vi arrangert «rettspolitisk kjepphest» med en fullsatt sal, deltatt i en spennende debatt om endringer i husleieloven, avholdt årsmøte og fått nytt styre for 2024-2025 og arrangert en vellykket 50-års feiring av foreningen.

I tillegg har vi fått på plass foreningens høstseminarkomité, skrevet flere debattinnlegg (bl.a. i juristen.no og Dagsavisen), lansert et nytt lanseringsnummer for vårt vitenskapelige tidsskrift Kritisk juss og vi har skrevet og levert 13 høringssvar.

Styret ser frem til å fortsette arbeidet. Det blir en høst og vinter med mange spennende rettspolitiske prosjekter, så det er bare å følge med på vår nettside og ulike plattformer fremover.

Følg med på rpf.no. Vi oppdaterer nettsiden fortløpende med kommende arrangementer og høringssvar. I tillegg vil en ny oppdatering for august komme!

Følg med på sosiale medier også:
Instagram: Rettspolitisk_forening
Facebook: Rettspolitisk forening
LikedIn: Rettspolitisk forening (RPF)

Oppdatering: Mai 2024

Her kommer en oppdatering og oppsummering med noe av det Rettspolitisk forening har arbeidet med i løpet av mai.

 • HØRINGSUTTALELSER

Rettspolitisk forening leverer høringsuttalelser til lov- og forskriftsforslag. Vi fokuserer på å svare på forslag som påvirker rettsstillingen til utsatte sårbare grupper.

Nedenfor kan du lese våre innspill og avgitte høringsuttalelser i mai:

Høring – forslag til endring i straffegjennomføringsloven og ny forskrift om tilsynsråd for kriminalomsorgen

Høring – Forslag om strengere straffebestemmelse for grov utnytting av utlendinger i arbeids- og boligforhold mv.

Man kan se alle våre avgitte høringssvar i sin helhet her.

 • DEBATTINNLEGG I DAGSAVISEN – «Arvesynd og maktesløshet»
«Tidsmaskin» av Zarina Saidova

Historien om Zarina Saidova gjorde et stort inntrykk på oss. Rettsfølelsen tærer på og vi spør oss om hvilket system har vi når arvesynd er utslagsgivende for den enkeltes rett til å bo i landet?

Hun ble forventet å angi sin mor etter fylte 18 år. Ga en innrømmelse uten betydning, og ble ikke innvilget personlig fremmøte. Hvor er foreldelsesfristen? Skal vi akseptere utdaterte holdninger og se bort fra den personlige og sammfunsøkonomiske konsekvensen disse sakene representerer? Vi mener dette er et politisk ansvar, og at kursen må endres.

Helena Aanstad, jurist i Caritas og nestleder i Rettspolitisk forening, har skrevet et debattinnlegg i Dagsavisen om saken – les innlegget her.

I tillegg har det blitt skrevet et innlegg om det på foreningens blogg – se link under neste punkt.

Foreningen driver bloggen, hvor det jevnlig kommer nye innlegg med en rekke spennende temaer. Her kan du se noen av innleggene fra mai:

-Zarina kastet ut av Norge: Arvesynd og maktesløshet

Helena Aanstad, jurist i Caritas og nestleder i Rettspolitisk forening, har også skrevet et innlegg på bloggen om Zarina Saidova-saken.

-“Jeg skal lage et helvete for deg” 

Mari Fen Fogelstrand i JURK har skrevet om tilfeller der velferdsgoder og praktiske systemer blir misbrukt for å utøve vold mot ekspartneren etter samlivsbrudd. Hun mener det er viktig at offentlige instanser er klar over dette.

-En god førstelinjetjeneste trenger en andrelinjetjeneste

Hardeep Singh Bains i Jussbuss har skrevet om behovet for et bedre rettshjelpstilbud i fengsel. Fra neste år kommer det en førstelinjetjeneste, han mener denne forutsetter en god andrelinje.

-Men … hva menes med «samboer»?

Marie Larsgård i Jussformidlingen har skrevet om samboerbegrepet og behovet for et enhetlig samboerbegrep.

-Blir arbeidstaker ivaretatt gjennom lønnsgarantiordningen?

Anne Marie Torbjørnsdal i Jussbuss har skrevet om lønnsgarantiordningen. Hun spør i hvilken grad arbeidstakers rett til lønn blir ivaretatt med dagens ordning.

Vil du bidra til bloggen – les mer her.

Følg med på rpf.no. Vi oppdaterer nettsiden fortløpende med kommende arrangementer og høringssvar. I tillegg vil en ny oppdatering for juni komme!

Følg med på sosiale medier også:
Instagram: Rettspolitisk_forening
Facebook: Rettspolitisk forening
LikedIn: Rettspolitisk forening (RPF)

Oppdatering: April 2024

Her kommer en oppdatering og oppsummering med noe av det Rettspolitisk forening har arbeidet med i løpet av april.

 • HØRINGSUTTALELSER

Rettspolitisk forening leverer høringsuttalelser til lov- og forskriftsforslag. Vi fokuserer på å svare på forslag som påvirker rettsstillingen til utsatte sårbare grupper.

Nedenfor kan du lese våre innspill og avgitte høringsuttalelser i april:

Høring – Kontraktslengde og oppsigelsesvern i boligleieforhold

 • ÅRSMØTE – NYTT STYRE 2024-2025

Rettspolitisk forening (Rpf) avholdt årsmøte 15. april 2024 på Jusshuset i Oslo sentrum. 

I forkant av møtet holdt Anne Sophie Kobbe, advokat og styremedlem i Forsvar Folkeretten, et foredrag om ICJ-Norge og Forsvar Folkeretten sin anmeldelse av israelske ledere for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. Rpf takker for et spennende foredrag!

Under årsmøtet ble årsmelding fra styret og redaksjonen i Kritisk juss gjennomgått, regnskap for 2023 og budsjett for 2024 ble godkjent og fastsettelse av medlemskontigent. 

Det ble også valgt et nytt styre for 2024-2025. Valgkomiteen hadde på forhånd avgitt sin innstilling.

Styret består nå av følgende:

Cathrine Reinskau (leder)
Sofia-Madelen Myhra Olsen
Rana Alihosseinzadeh 
Ermal Veliqi
Ingeborg Sandvik
Victor Håland
Marte Lindholm 
Helena Aanstad
Kristine Hegle
Maria Hindahl
Bjørn Winquist
Fanny Bardoz

Styret ser veldig frem til å fortsette arbeidet med mange spennende rettspolitiske prosjekter i den nye styreperioden.

 • RETTSPOLITISK FORENING 50 ÅR!

Rettspolitisk forening ble stiftet i 1974 og fyller 50 år i år. Den 18.april feiret foreningen dette på Ingensteds. Vi fikk høre hvordan foreningen ble til, ble gitt en interessant historisk gjennomgang av de ulike tiårene, og fikk høre viktige og engasjerende innlegg. Alle i salen ble minnet på viktigheten av å drive med rettspolitisk arbeid! Takk til alle som bidro og til alle som deltok!

Meld deg inn som medlem her hvis du ikke allerede er det her.

Foreningen driver bloggen, hvor det jevnlig kommer nye innlegg med en rekke spennende temaer. Her kan du se noen av innleggene fra april:

–Er gjeldsordning en gullbillett ut av gjeldsproblemer?

Jacob Eide i Jussbuss har skrevet om problemer med dagens gjeldsordningsinstitutt. Han mener vi må tenke nytt rundt gjeldsordning.

–Rettslige brister i norske fengsler

Niklas Kristoffersen i Jusshjelpa i Nord-Norge skriver på Kritiskjussbloggen om de siste årenes menneskerettsbrudd i norske fengsler. «Mye handler om holdninger, ikke lovverket», skriver han.

–Private aktører på det kommunale boligmarkedet?

Tomas Skjæråsen i Jusshjelpa i Nord-Norge har skrevet om kommunenes bruk av private aktører på det kommunale boligmarkedet. Han mener det må stilles strengere krav til kommunene.

Vil du bidra til bloggen – les mer her.

Følg med på rpf.no. Vi oppdaterer nettsiden fortløpende med kommende arrangementer og høringssvar. I tillegg vil en ny oppdatering for mai komme!

Følg med på sosiale medier også:
Instagram: Rettspolitisk_forening
Facebook: Rettspolitisk forening
LikedIn: Rettspolitisk forening (RPF)

Årsmøte 2024

Rettspolitisk forening (Rpf) avholdt årsmøte 15. april 2024 på Jusshuset i Oslo sentrum. 

I forkant av møtet holdt Anne Sophie Kobbe, advokat og styremedlem i Forsvar Folkeretten, et foredrag om ICJ-Norge og Forsvar folkeretten sin anmeldelse av israelske ledere for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. Rpf takker for et spennende foredrag!

Under årsmøtet ble årsmelding fra styret og redaksjonen i Kritisk juss gjennomgått, regnskap for 2023 og budsjett for 2024 ble godkjent og fastsettelse av medlemskontigent. 

Det ble også valgt et nytt styre for 2024-2025. Valgkomiteen hadde på forhånd avgitt sin innstilling.

Styret består nå av følgende:

 • Cathrine Reinskau (leder)
 • Sofia-Madelen Myhra Olsen
 • Rana Alihosseinzadeh 
 • Ermal Veliqi
 • Ingeborg Sandvik
 • Victor Håland
 • Marte Lindholm 
 • Helena Aanstad
 • Kristine Hegle
 • Maria Hindahl
 • Bjørn Winquist
 • Fanny Bardoz

Styret ser veldig frem til å fortsette arbeidet med mange spennende rettspolitiske prosjekter i den nye styreperioden.

Mer informasjon om foreningens kommende arrangementer og videre arbeid resten av året vil bli oppdatert og lagt ut på vår hjemmeside, så følg med! I tillegg vil Rpf sine medlemmer motta jevnlige nyhetsbrev.

Hvis du har spørsmål eller innspill til det nye styret kan du gjerne ta kontakt med oss på leder@rpf.no eller styret2@rpf.no. Vi setter pris på alle henvendelser!

Oppdatering: Mars 2024

Her kommer en oppdatering og oppsummering med noe av det Rettspolitisk forening har arbeidet med i løpet av mars.

 • HØRINGSUTTALELSER

Rettspolitisk forening leverer høringsuttalelser til lov- og forskriftsforslag. Vi fokuserer på å svare på forslag som påvirker rettsstillingen til utsatte sårbare grupper.

Nedenfor kan du lese våre innspill og avgitte høringsuttalelser i mars:

Høring – forslag til endringer i rettsgebyrloven (justering av multiplikatorer og gebyr for forliksklager og forkynnelser)

Høring – nye særregler om underholdskrav i etterkant av utvisning og personlig fremmøte ved stornemndbehandling i Utlendingsnemnda

Høring – NOU 2023: 29 Abort i Norge – Ny lov og bedre tjenester

 • DEBATTINNLEGG OM Å HEVE RETTSGEBYRENE – «Er rettssikkerhet for alle et illusorisk mål?»

Styremedlem Raha Moafi har skrevet en artikkel i Juristen.no hvor hun kritiserer Justis- og beredskapsdepartementets forslag om å heve rettsgebyrene med nærmere 40 %. Forslaget vil medføre at de mulige kostnadene ved å få et krav behandlet i førsteinstans ofte vil kunne overgå kravets størrelse. Dermed kan mange kvie seg for å bringe sin sak inn for forliksrådet.

Nok en gang ser vi et rettssystem som gjør det klart at din mulighet til å hevde din rett, avhenger av lommeboka. Det er avgjørende at rettssystemet forblir tilgjengelig og rettferdig for alle borgere, uavhengig av deres ressurser.

Les hele artikkelen her.

Foreningen har også skrevet et høringssvar om samme tema denne måneden – se her.

Foreningen driver bloggen, hvor det jevnlig kommer nye innlegg med en rekke spennende temaer. Her kan du se noen av innleggene fra mars:

Ein uhaldbar praksis frå staten

Solveig Brunvoll i Jussbuss har skrevet om identitetstvil og aldersundersøkelser i asylprosessen. Hun mener praksisen er utelukkende integreringshemmende.

Nærhetsprinsippet gjelder også for kvinnelige innsatte

Johanne Wigmostad i JURK har skrevet om nærhetsprinsippet i de rene kvinnefengslene. Hun peker på utfordringene sentraliseringen av kvinnefengslene har hatt for de kvinnelige innsatte ved anstaltene.

Vil du bidra til bloggen – les mer her.

Følg med på rpf.no. Vi oppdaterer nettsiden fortløpende med kommende arrangementer og høringssvar. I tillegg vil en ny oppdatering for april komme!

Følg med på sosiale medier også:
Instagram: Rettspolitisk_forening
Facebook: Rettspolitisk forening
LikedIn: Rettspolitisk forening (RPF)

Årsmøte 2024 – innkalling

Rettspolitisk forening avholder årsmøte for 2024 den 15. april kl. 18.30 Jusshuset i Skippergata 23, Oslo.

I forkant av årsmøtet, kl. 18.00, vil det bli holdt et spennende og aktuelt innlegg fra Forsvar Folkeretten. Vi gleder oss!

På sakslisten står følgende saker:

 1. Årsmelding fra styret
 2. Årsmelding fra redaksjonen i Kritisk juss
 3. Regnskap 2023
 4. Budsjett for 2024
 5. Fastsetting av kontingent
 6. Valg av leder og øvrige styremedlemmer
 7. Eventuelt

Forslag om at en sak skal behandles på årsmøtet må være tilsendt styret (styret2@rpf.no) senest tre uker før årsmøtet. Engasjerte medlemmer oppfordres å stille til valg. Spørsmål kan rettes til leder@rpf.no.

Saksdokumenter:

Ikke medlem? Meld deg inn her.

18. april: Feiring – Rettspolitisk forening 50 år

HOLD AV DATOEN!

Rettspolitisk forening (Rpf) ble stiftet i 1974 og fyller 50 år i år!

I den anledning vil vi invitere alle til å feire med oss 18. april klokken 18:00Ingensteds – Brenneriveien 9 (Grünerløkka).

PROGRAM:

 • Samtale med noen av de som var med å starte opp foreningen:

Kristian Andenæs
Inger Johanne Sand
Ingvild Skurdal

 • Panelsamtale med representanter fra hvert tiår (foreløpig liste):

– 1970: Kristian Andenæs
– 1980: Helge Hjort
– 1990: Hans Christian Apenæs
– 2000: Jannicke Keller-Fløystad
– 2010: Marit Lomundal Sæther
– 2020: Petter Dines Olsen

 • Kvelden avsluttes med vår kjente «Rettspolitisk kjepphest», hvor hver av innlederne fra panelsamtalen får presentere en kjepphest som står dem nær.

Ordstyrer for kvelden er tidligere styremedlem i Rettspolitisk forening, Jonathan Leifsson de Lange.

Vi oppfordrer alle som vil til å bli igjen etter arrangementet for et lite glass i baren, rettspolitiske diskusjoner og mimring.

Alle innlederne presenteres fortløpende på, så følg med og hold deg oppdatert på arrangementets facebookside

Vi gleder oss masse til å feire 50 år med rettspolitisk historie med dere!

Oppdatering: Februar 2024

Her kommer en oppdatering og oppsummering med noe av det Rettspolitisk forening har arbeidet med i løpet av februar.

 • HØRINGSUTTALELSER

Rettspolitisk forening (Rpf) leverer høringsuttalelser og innspill til lovforslag. Vi fokuserer på å svare på forslag som påvirker rettsstillingen til sosialt vanskeligstilte grupper.

Nedenfor kan du lese våre avgitte høringsuttalelser i februar:

Høring – forslag til endring av antall år det kan gis midlertidig kollektiv beskyttelse etter utlendingsloven § 34

Man kan se alle våre avgitte høringssvar i sin helhet her.

 • RPF DELTOK I DEBATT – FORESLÅTTE ENDRINGER AV DAGENS HUSLEIELOV

Foto: Sofia-Madelen Myhra Olsen

Den 27. februar deltok Rettspolitisk forening (Rpf) i en spennende og aktuell debatt om Husleielovutvalgets nylig avgitte forslag til endringer i husleieloven, særlig knyttet til kontraktslengde og oppsigelsevern. Debatten ble arrangert av Jussbuss og Leierboerforeningen – Rpf takker for at vi ble invitert!

Styremedlem Ermal Veliqi har denne måneden skrevet et blogginnlegg om tema – se link lenger ned i dette innlegget.

Foreningen avga for øvrig i oktober 2023 innspill til Husleielovutvalget i forbindelse med de nå fremlagte forslagene og den første delutredningen – les våre innspill i sin helhet her.

Foreningen driver bloggen, hvor det jevnlig kommer nye innlegg med en rekke spennende temaer. Her kan du se noen av innleggene fra februar:

Like mye pensjonist selv om man er innsatt 

På bloggen har Kajsa Johansson Rø i Jussformidlingen skrevet et innlegg om innsattes rett til alderspensjon under soning og hvordan regelverket slår dårlig ut for den enkeltes tilbakeføring til samfunnet. 

Ramaskrik mot bedre leieboervern

I januar kom Husleielovutvalgets forslag til endringer i husleieloven. Nærmest samtidig begynte kritikken å hagle fra utleiersiden. Styremedlem Ermal Veliqi har skrevet om forslagene og kritikken på Kritiskjussbloggen.

Diskriminering må få konsekvenser

Thea Marie Myhrer og Tuva Mathilde Jacobsen i JURK har skrevet om utfordringer med sanksjonsmuligheter i Diskrimineringsnemnda.

Vil du bidra til bloggen – les mer her.

Følg med på rpf.no. Vi oppdaterer nettsiden fortløpende med kommende arrangementer og høringssvar. I tillegg vil en ny oppdatering for mars komme!

Følg med på sosiale medier også:
Instagram: Rettspolitisk_forening
Facebook: Rettspolitisk forening
LikedIn: Rettspolitisk forening (RPF)