Velkommen til Rettspolitisk forening sitt høstseminar 2017!

Høstseminar 2017 - avlangt

Seminaret finner sted på Bardøla høyfjellshotell den 22. – 24. september. Temaet for helgen er fengsling av barn.

Bardøla høyfjellshotell ligger naturskjønt til på Geilo. Det blir frokost, lunsj og middag på hotellet, og mulighet for et bad i hotellets badebasseng eller fotturer i nærområdet.

PROGRAM:

Lørdag morgen: Introduksjon og barneperspektiv

Rettspolitisk forening introduserer temaet for helgen og setter rammen for arrangementet, og det blir gitt et kort historisk tilbakeblikk. Hvordan har straff av barn utviklet seg over tid? Kan vi dra noen lærdom fra tidligere tiders prøving og feiling?

Etter introduksjonen kommer justisproffene fra Forandringsfabrikken og gir sitt perspektiv. Vi får høre hvordan barna selv opplever møtet med politiet og kriminalomsorgen. Det vil også bli åpnet for spørsmål fra salen. Vi håper at barnas perspektiv kan bli med oss gjennom helgen, og bidra til å kaste lys over hvordan frihetsberøvelse oppleves.

Lørdag formiddag: Hvorfor fengsler vi barn, og hvilken virkning har det?

Lørdag formiddag skal handle om kortvarig fengsling, og virkningen av det. Vi ser på møtet med politiet og bruk av glattcelle og varetekt. Vi håper at politiet kan fortelle om hvordan de møter ungdommen og hva som gjøres for å ivareta unge i møte med politiet.

I denne delen vil vi også høre om virkningene av fengsling. Hvordan påvirkes barna på kort og lang sikt av frihetstap? Hva er den psykologiske effekten av innesperring og isolasjon? Kan frihetsberøvelse av barn i det hele tatt forsvarers, eller er den negative effekten for stor? Hvordan kan man redusere de negative virkningene av frihetsberøvelsen? Hvilke tiltak kan man gjennomføre for å sikre at barn har det best mulig?

Lørdag ettermiddag: Barn i fengsel

Vi følger opp formiddagens bolk og ser på innholdet i soningen. I denne delen er fokuset flyttet fra kortvarig frihetsberøvelse og over på barn i fengsel. Vi forsøker å belyse hvordan innholdet i soningen kan påvirke konsekvensene av fengslingen.

Søndag formiddag: Alternativer til barn i fengsel

I den avsluttende delen ønsker vi å se på alternativer til fengsling av barn. Et sentralt alternativ er ungdomsstraffen i Konfliktrådet. Fra 1. juli 2014 kunne domstolene idømme barn mellom 15 og 18 år til ungdomsstraff. Hvordan fungerer denne, og kan ungdomsstraffen erstatte fengsling? Hva er fordeler og ulemper med alternative straffegjennomføringsmetoder? Fungerer ungdomsstraffen etter sin hensikt? Oppfyller ungdomsstraffen de prosessuelle rettsikkerhetsgarantiene nedfelt i Barnekonvensjonen?

Deltagere:

–          Forandringsfabrikken (ungdom med erfaring fra fengsel)

–          Per Omdal fra Kriminalomsorgen

–          Sturla Falck fra Folkehelseinstituttet

–          Hanne Martinussen fra Konfliktrådet

–          Psykolog med erfaring fra Kriminalomsorgen

–          Politiet

–          Forsvarsadvokat

 

PRISER:

 

3-sengs rom, pr. person totalt for helgen: Kr: 1790,-

Dobbeltrom, pr. person totalt for helgen: Kr: 1990,-

Enkeltrom, totalt for helgen: Kr: 2490,-

Dobbeltrom i hytte, pr. person totalt for helgen: Kr: 1790,-

Enkeltrom i hytte, totalt for helgen: Kr: 2290,-

Det er studentrabatt til de 20 første påmeldte studentene.

Påmelding sendes til seminar@rpf.no innen 25. august. Påmeldingen er bindende, og det er begrenset antall plasser. Oppgi navn, adresse, studiested/arbeidssted og evt. hvem du skal dele rom med.

Informasjonen oppdateres fortløpende.

 

Årsmøte 2017

Rettspolitisk forenings årsmøte 2017 avholdes den 19. april klokken 18 i Urbygningen ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Før årsmøtet fra klokken 17 arrangeres debattmøte om lengre strafferammer opp mot 40 år.

Kl. 17: Debattmøte om lengre straffer. Les mer her, og se Facebookarrangement her.

Kl. 18: Pizza og årsmøte.

Klikk her for innkalling med saksliste.

På årsmøtet behandles blant annet årsmeldingene fra styretunderavdelingen i Bergen og Kritisk Juss, budsjett for 2016 og regnskap for 2015. I tillegg er det valg av nytt styre og vedtektsendringsforslag. Valgkomiteens innstilling finner du her. Forslag til endring av vedtekter finner du her. Ta kontakt med leder@rpf.no ved ønske om å få tilsendt budsjett og regnskap. Engasjerte medlemmer oppfordres til å stille til valg. Etter årsmøtet går vi ut for å ta et glass på Eilefs landhandleri.

Hele arrangementet er åpent for alle. Vel møtt!

Høringsuttalelse om høyere straffenivå i Norge

Rettspolitisk forening stiller seg kritiske til regjeringas forslag om å øke lovens strengeste straff. I høringsnotatet skriver vi blant annet:

Både forslagene i seg selv og begrunnelsen innebærer et markant skritt bort fra norske kriminalpolitiske tradisjoner og grunnleggende prinsipper om bruk av straff. Dette gjøres uten at departementet i særlig grad omtaler de prinsipielle problemstillingene i høringsnotatet.

Høringsuttalelsen kan leses her.

Velkommen til høstseminaret 2016: Er innvandring en fare for velferdsstaten?

Vi har gleden av å invitere til årets høstseminar den 23. til 25. september på Bardøla høyfjellshotell.

Kan flyktninger være velferdsstatens redning, eller er det grunn til bekymring? Står velferdsstaten overfor et paradigmeskifte på grunn av flyktningskrisa? Debatten er polarisert i media, men hva mener fagfolkene? Vi har samlet et knippe kompetente forskere, fagfolk og politikere til å gi oss svarene.

Fortsett å lese Velkommen til høstseminaret 2016: Er innvandring en fare for velferdsstaten?

Årsmøte 2016

Rettspolitisk forenings årsmøte 2016 avholdes den 15. april klokken 16.30 i Urbygningen ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

Kl. 16.30: Samtale om varsling med Birthe Eriksen og Kari Breirem. Les mer her.

Kl. 18: Årsmøte.

På årsmøtet behandles blant annet årsmeldingene fra styret og Kritisk juss, budsjett for 2016 og regnskap for 2015. Ta kontakt med leder@rpf.no ved ønske om å få tilsendt budsjett og regnskap. Klikk her for innkalling med saksliste. Engasjerte medlemmer oppfordres til å stille til valg. Etter årsmøtet går vi ut for å ta et glass.

Hele arrangementet er åpent for alle. Vel møtt!

Protokollen fra årsmøtet finner du her.

Gledelig nyhet: Rettspolitisk forening avdeling Bergen!

Rpf Bergen4Den 15.02.16 opprettet en gruppe engasjerte jurister og studenter i Bergen en underavdeling til Rettspolitisk forening. 

Gruppa avholdt et møte hvor professor Jan Fridthjof Bernt først holdt en innledning om rettspolitiske utfordringer og behovet for rettspolitikk i vår tid. 

Gruppa vedtok å opprette en undergruppe av Rettspolitisk forening, statutter for arbeidet og et styre. I tillegg ble det diskutert hva Rettspolitisk forening Bergen bør arbeide med og hvordan arbeidet bør foregå. Rettspolitisk forening Bergen skal avholde tre arrangementer før sommeren. Gruppa ønsker å skape engasjement rundt hvordan jussen virker i det daglige liv for de svakerestilte og skape en møteplass for jurister, jusstudenter og andre som er opptatt av rettspolitikk i Bergen. 

Styret i Rettspolitisk forening Bergen består av:

Erlend Sand (leder), Ida Synnøve Solheim, Tarjei Ellingsen Røsvoll, Julie Vassaas, Eirin Aavik Schanke og Mariann Nilsen.